Overslaan en naar de inhoud gaan
Schippersbond kiest voor versmalling van de Waal
Filevaren in 2018 door extreem laagwater op de Waal bij Nijmegen. Archieffoto
Reactie ASV op voorstel Integraal Rivier Management

Schippersbond wil smallere Waal

Schippersbond ASV wenst niet te tornen aan de huidige waterverdeling tussen Waal en IJssel. En vraagt een versmalling van rivier de Waal, om die ook bij extreem laagwater goed bevaarbaar te houden.

De Algemeene Schippers Vereeniging spreekt haar principiële voorkeur uit in een officiële reactie op het door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) voorgestelde Integraal Rivier Management.

Uit de ASV-brief: “Wij staan voor een fundamentele keuze. Maken we de Waal weer smaller, met als gevolg een betere diepgang voor de scheepvaart? Of laten we de huidige breedte in stand met als gevolg dat de Waal in droge periodes bijna onbevaarbaar wordt - net als de IJssel en de Neder-Rijn? In onze perceptie zijn er niet veel méér mogelijkheden”.

En concludeert: “Wij als ASV zijn van mening dat in het algemeen belang het wenselijk is dat de afgesproken waterverdeling tussen Waal 2/3 en Pannerdens Kanaal 1/3 zo veel mogelijk in stand blijft en niet zoals in het najaar van 2018 de verdeling 82 procent Waal en 18 procent Pannerdensch Kanaal. Dat is slecht voor de IJssel en de IJsselmeerverzilting, de Neder-Rijn en Lek qua waterstand en de vaardiepten”.

Zesbaksduwvaart

De ASV-zienswijze grijpt terug op het rijksbesluit uit februari 1993 om de Waal als hoofdtransportas geschikt te maken voor het bevaren met grotere eenheden en daarmee de zesbaksduwvaart bij vrijwel alle waterstanden mogelijk te maken. De vaarweg moest naar de 170 meter worden verbreed met minder scherpe bochten.

Dat is toen besloten en er werden werken aan de Waal uitgevoerd waaronder de bodemkribben in de scherpste bochten. Dit heeft tot gevolg gehad dat de afvoer; het debiet van de Waal, groter is geworden ten opzichte van die van het Pannerdensch kanaal. En dus ook de IJssel.

De ASV-brief: “Ondanks dat er meer water door de Waal loopt, is de rivier zodanig veel verbreed dat we bij een geringe afvoer toch een te lage waterstand hebben op de Waal: circa 0,45 meter minder diepgang dan in de oude situatie. Dat is ongeveer 20 procent. Dit is heel kwalijk voor de Waal als hoofdtransportas. Wat hiervan de uitwerking is geweest in de zomer en najaar van 2018 hoeven wij hier niet meer te schetsen".

Stroomsnelheid

Tot slot meldt de ASV dat de stroomsnelheid op de Waal door de ingrepen van 1993 en door de aanleg van langsdammen met gemiddeld een kilometer is toegenomen: “Dus 20 procent meer stroomsnelheid en dito verzanding”. Als ‘bijkomende zaak’ wordt vermeld dat door de teruglopende kolentransporten naar Duitsland en de vermindering van de erts-trafieken naar de Moezel en Beneden-Rijn de vermeende noodzaak van de zesbaksduwvaart ook sterk is afgenomen. Het ASV-advies aan de minister: “Wij geven u dan ook in overweging deze zaak zeer kritisch te bezien”.

leaderboard