Overslaan en naar de inhoud gaan

Dossier IJ-brug - Ronald Otten, managing director Oranjewerf: "IJ-brug lijkt prestige object gemeente"

Ronald Otten is managing director van de Oranjewerf in Amsterdam-Noord, een onderdeel van Damen Shiprepair. Op de Oranjewerf worden behalve binnenvaartschepen ook zeegaande schepen gerepareerd en onderhouden, met name uit de offshore-industrie. Deze schepen bereiken de Oranjewerf via IJmuiden en de geplande fiets- en voetgangersbrug over het IJ zou daarbij een obstakel vormen.

Otten noemt de geplande brug niet alleen een gevaarlijk obstakel in een drukke doorvaartroute, hij plaatst ook vraagtekens bij het nut ervan als pontverbindingen en de nieuwe Noord-Zuid-metrolijn goede alternatieven vormen. "Het lijkt meer een prestigeobject vanuit de gemeente, dan dat het iets is waar de mensen ook wat aan hebben. Want het moet een vrij hoge brug zijn vanwege de vrije doorvaartroute voor binnenvaartschepen. Dan stap je liever met je fiets op de pont, dan dat je die brug over fietst".

Otten herinnert aan de in 1985 gesloopte Hembrug, die verantwoordelijk was voor veel oponthoud en aanvaringen. Het lijkt hem dus niet raadzaam om bruggen neer te leggen op het drukste punt in het IJ. Als er nog een vaste oeververbinding bij moet komen, lijkt een tunnel hem een beter alternatief. 

Otten houdt er rekening mee dat de Oranjewerf door een brug en verdere woningbouw in Amsterdam-Noord zal moeten verhuizen. "Met alle onderaannemers en toeleveranciers erbij, is de Oranjewef toch wel een vrij grote werkgever. Dat betekent wel iets voor Amsterdam en omgeving. Absoluut".

leaderboard