Overslaan en naar de inhoud gaan
behand

ZO KAN HET OOK - Corrosie passiveren: een introductie

“Kunnen jullie een techniek ontwikkelen die corrosie stopt, zonder te zandstralen of coating toe te passen?” Bart Otto, CEO van de toenmalige zeerederij Flinter, formuleerde deze opdracht in 2012 en projectleider Rob van Hoorn van nC Surface Technology BV, ging aan het werk.


Doel: Zonder milieuvervuilend en tijdrovend bik-, straal-, en verfwerk, metaal te passiveren voor corrosie, waardoor materiaaldiktes in stand blijven en zout-, water-, zuurstof- en warmte-invloeden geen invloed meer hebben op staal, en corrosie stopt.
De bij nC al aanwezige know-how op het gebied van metaal passivering, chelatie en nanotechniek vormde de basis voor het product nC Nano Corrosie Passivator, dat vervolgens in 2013 werd beproefd en vervolmaakt aan boord van de schepen van rederij Flinter (zeegaand) en bijvoorbeeld Sleepdienst Kotug (in een volledig zoetwater omgeving).

Inmiddels raakt de techniek veel beter bekend en hebben ook werven en rederijen buiten Nederland hun ervaringen en projecten op hun schepen achter de rug, alsmede tientallen binnenvaartschepen.

Tekst gaat onder de foto verder.

roest
MV Flintersky ballastwater-tank DB5PS, oktober 2014 direct vóór de behandeling met nC Nano Corrosie Passivator. 

 

behand

 

Wat kan het?
nC Nano Corrosie Passivator is een vloeistof die kaal metaal en scheuren in hardcoating beschermen tegen verdere ondergravende corrosievorming. Het kan al gecorrodeerd staal passiveren, dus het corrosieproces op dat metaal stoppen, zonder dat zandstralen en bijwerken van roestplekken door middel van verf nodig is. Roest wordt niet omgezet in een harde laag, maar de bestaande corrosie word ondergraven en laat los. Daarbij wordt gezond hechtende lak op metaal niet aangetast of beïnvloed. Roestpokken worden gepassiveerd en vreten niet verder in.


De techniek heeft ook een groot applicatievoordeel: Naast kwasten of sprayen kan het aangebracht worden via zout of zoet water. Doordat nC Nano Corrosie Passivator blijft drijven op water, hoeft de te behandelen ruimte niet te worden betreden en kan tegelijkertijd een 100% dekking worden gegarandeerd. In ruimten waar mensen niet of nauwelijks kunnen komen is dit zeer bruikbaar.
Laat nC Nano Corrosie Passivator in de juiste verhouding m²/m³ per liter in de te behandelen ruimte vloeien. Vervolgens kan door oppompen de vloeistof tegen de wanden en de frames en tops worden afgegeven. Als vervolgens de ruimte weer wordt leeggepompt is de behandeling klaar. Schepen, werkpontons, duwbakken of constructies etc. die op zoetwater actief zijn kunnen met één behandeling voor een leven lang voort.

roes
MV Flintersky ballastwater-tank DB5PS in oktober 2014, net na het op- en afpompen met nC Nano Corrosion Passivator.

 

gered
MV Flintersky ballastwater-tank in februari 2017. Dit resultaat werd behaald zonder stralen of kwasten. Foto’s: www.nc-marine.com

 

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu
Om ruim inzetbaar te zijn, moet nC Nano Corrosie Passivator voldoen aan eisen met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Kwaliteit is, naast al een aantal praktijktoepassingen op zee, ook getoetst middels corrosietests langs ISO-standaard, uitgevoerd door gecertificeerde organisaties. Een test waarbij 4.350 uur lang behandeld staaldraad continu in en uit zout water werd bewogen, is zonder sporen van corrosie volbracht.

Op een zeeschip van Flinter werd in 2012 staal maar met nC Nano Corrosie Passivator behandeld, nieuw staal ingezet. Tijdens inspecties eind 2015 en 2016 zijn geen invloeden van corrosie vastgesteld en is het metaal nog altijd van dezelfde dikte, hoewel de tank dagelijks aan invloeden van zeewater en temperatuurwisselingen werd blootgesteld.
Wanneer constructies moeten worden gestraald of opnieuw moeten worden gecoat, zijn daar gezondheids- en veiligheidsrisico’s aan verbonden. Bescherming van vitale organen als ogen, longen en huid is nodig. Doordat het stralen niet per se meer nodig is, en nC Nano Corrosie Passivator geen oplosmiddelen, zware metalen of ziekteverwekkende stoffen bevat, worden werkzaamheden minder risicovol uitgevoerd.
Het klauteren in donkere ruimten wordt tot een minimum beperkt, door de floating (drijf-)techniek, die bijdraagt aan de veiligheid aan boord. nC Nano Corrosie Passivator is vrij van VOC’s (Volatile Organic Compounds) of brandbare of duizeligmakende dampen.

Wat kost het?
De projecten die op de binnenvaart tussen 2015 en 2019 zijn uitgevoerd, variëren van 20m³ tot aan 2400 m³ en van 50m² tot 10000 m². Vuistregel bij het gebruik is 1 liter passivator op 1 m³,  kosten variërend van 19,90 tot 22,50 euro per liter, afhankelijk van het volume. Hierbij vallen de kosten voor het zandstralen of schuren weg, hetgeen veel tijd en ook veel afval scheelt. In het geval van spot-repairing is een hardcoat finish beschikbaar die op de passivator houdt en ook geschikt is als primer voor eindlakken.


Voor verdere informatie en referenties omtrent corrosie passiveren kunt u contact opnemen met ontwikkelaar en projectleider Rob van Hoorn van nC Marine, via 06-34917581 of r.vanhoorn@ncsurfacetechnology.com of kijk op www.nc-marine.com.

 

leaderboard