Overslaan en naar de inhoud gaan
ad

Zes extra fiscale steunmaatregelen voor ondernemers

In een eerdere editie van de Scheepvaartkrant hebben wij aandacht besteed aan het eerste noodpakket met maatregelen van het kabinet. Hiermee wilden zij naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen.

Onlangs heeft het kabinet aangekondigd om nogmaals fiscale steunmaatregelen te treffen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. In dit artikel zetten wij de zes extra fiscale steunmaatregelen voor u op als schipper een rij.

1. Lager gebruikelijk loon dga
Als dga bent u verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon op te nemen uit uw bv. Het gebruikelijk loon is in 2020 vastgesteld op tenminste € 46.000. Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000. Eerder was al beslist dat het gebruikelijk loon vanwege de coronacrisis lager vastgesteld mag worden. Nu is bekendgemaakt dat het gebruikelijk loon in verhouding tot de omzet mag worden verlaagd. De exacte vormgeving  van de maatregel is nog niet bekend. Wel ligt het in de lijn der verwachting dat in plaats van het gebruikelijk loon geen dividend mag worden uitgekeerd.

2. Versoepeling urencriterium
Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Voor deze faciliteiten is vereist dat tenminste 1.225 uur per jaar in de onderneming wordt gewerkt. Om te voorkomen dat ondernemers waarbij de activiteiten als gevolg van de coronacrisis sterk zijn verminderd deze faciliteiten verliezen, gaat de fiscus er voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 vanuit dat minimaal 24 uur per week in de onderneming is gewerkt. Ook als de uren niet daadwerkelijk zijn besteed aan de onderneming. De versoepeling zal ook van toepassing zijn voor ondernemingen met seizoensinvloeden.

3. Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd
Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere van de loonsom. Alleen indien de vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting (eindheffing). Besloten is om de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 te verhogen naar 3%. Hierdoor hebben werkgevers meer ruimte om hun werknemers in deze moeilijke tijden een extra onbelaste beloning te geven, zoals een cadeaubon of bonus. Door de verhoging kan een werkgever maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

4. Verlies verrekenen via ‘coronareserve’ in de vennootschapsbelasting
U mag al dit jaar een te verwachten verlies verrekenen via de vorming van een zogenaamde coronareserve. Normaliter vindt de verrekening van een verlies over 2020 met de winst over 2019 plaats in de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat dus niet eerder dan begin 2021 zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk dat ondernemingen zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Door middel van de coronareserve, kunt u in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al rekening houden met een verwacht verlies over 2020. Doel hiervan is om het verwachte verlies over 2020 direct te kunnen verrekenen met de winst over 2019. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

5. Uitstel Wet excessief lenen bij eigen bv
De inwerkingtreding van het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen bv, ook wel dga-taks genoemd, wordt met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens het wetsvoorstel moet een dga belasting betalen over schulden bij de eigen bv wanneer die schulden groter zijn dan € 500.000. Een schuld ten behoeve van de eigen woning wordt niet meegeteld. Het uitstel betekent dus dat dga’s een jaar extra tijd tot 31 december 2023 hebben om de overtollige schulden bij hun bv af te lossen en zodoende belastingheffing te voorkomen.

6. Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen
Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente de voorwaarde van een (tenminste annuïtaire) aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente lijdt, worden de regels rond de inhaalaflossing versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken.

Kennisdossier coronavirus en ondernemen op onze website
Op onze website www.drv.nl hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam coronacrisis haar kennis veelvuldig met u deelt. Daarnaast hebben we een pagina met veelgestelde vragen over de coronacrisis toegevoegd. Houd deze pagina's in de gaten, zodat u op actuele informatie de juiste keuzes kunt maken voor uw onderneming. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard