Overslaan en naar de inhoud gaan
Karin Struijk en Harry Cornet.

WMI houdt de Werkendamse havens goed op de kaart

De haven van Werkendam is de derde binnenhaven van Nederland en het maritieme cluster is actief in 34 landen. Vanaf 1 januari 2019 valt het dorp onder de nieuwe gemeente Altena, een fusie van de gemeentes Woudrichem, Aalburg, en Werkendam. Karin Struijk, programmamanager van Werkendam Maritime Industries (WMI): “Dat betekent dat we van 27.000 inwoners in Werkendam naar 55.000 inwoners in de gemeente Altena gaan. Het maritieme belang wordt dus relatief kleiner”. Het is daarom zaak de havens goed op de kaart te houden. Daar zet WMI zich dan ook met veel enthousiasme voor in en dit werpt zeker zijn vruchten af. De Werkendamse haven staat inmiddels duidelijk op de politieke agenda. 


SANNE VERHOEFF


Sinds begin dit jaar is Harry Cornet de nieuwe voorzitter van WMI. Voordat hij aantrad als voorzitter, zat hij al zo’n drie jaar in het bestuur. “Ik ben toegetreden omdat ik het nut inzie van WMI. Rolf (Maliepaard, red.) had al goed werk verzet en dat probeer ik nu voort te zetten”. Aan zijn voorzitterschap zat naar eigen zeggen wel een belangrijke voorwaarde: dat Karin Struijk aanbleef als programmamanager. Inmiddels is duidelijk dat zij nog twee jaar mag blijven. Misschien ook omdat de politiek het belang van het werk van WMI en het grote belang van de haven inmiddels inziet. Daarnaast vindt Cornet het heel positief dat er met Struijk als programmamanager iemand continu bezig is met de profilering van het Werkendamse maritieme cluster en met een betere samenwerking en kennisdeling tussen ondernemers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. WMI is een unieke constructie in Nederland, het is immers een publiek-private samenwerkingsvorm waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Inmiddels heeft WMI 38 leden waaronder: 7 scheepswerven, 2 constructiebedrijven, 19 maritieme toeleveranciers, 10 maritieme dienstverleners. 


WMI wordt steeds bekender, ook buiten Werkendam. Struijk: “Onlangs hebben twee bedrijven die niet in Werkendam gevestigd zijn ,contact met WMI gezocht. Ze willen zich hier vestigen omdat ze bij het maritieme cluster willen horen”. 

Op de kaart
Om het maritieme cluster van Werkendam goed op de kaart te zetten, worden er regelmatig gevarieerde werkbezoeken georganiseerd. Cornet: “Zo hebben we bijvoorbeeld de commissaris van de Koning op bezoek gehad, minister Kamp (tot 2017 minister van Economische Zaken) is in Werkendam geweest, en onlangs was er nog een delegatie van het maritieme cluster uit Urk op bezoek”. Struijk vult aan: “Ook de directeur Techniek van het Da Vinci college uit Dordrecht is hier geweest. Hij wilde met eigen ogen zien welke onderwijsbehoefte er hier is. Verder komen er bijvoorbeeld ook regionale ontwikkelingsbedrijven bij ons op bezoek”. Cornet: “Wij zorgen er meestal voor dat de delegatie die ons een bezoek brengt, aan boord kan gaan bij een schip. Dat geeft uiteindelijk de beste indruk”. Struijk: “We hebben heel veel support van het college van Werkendam, de burgemeester en de wethouders komen regelmatig op werkbezoek. En als er een nieuw schip opgeleverd wordt, komen ze ook altijd even kijken. Wethouder Van Oosten heeft werkbezoeken aan WMI-leden structureel in zijn agenda staan, dat toont de betrokkenheid. Dit geldt ook voor de wethouder van Onderwijs, De Gelder, hij is geregeld aanwezig bij de werksafari’s voor de basisscholen.

Het college ziet duidelijk de impact die de Werkendamse bedrijven hebben op Werkendam en omstreken, zowel met betrekking tot de werkgelegenheid als verdiencapaciteit. De werkgelegenheid die het maritieme cluster in gemeente Werkendam biedt, is momenteel 22 procent. Dat is heel hoog”, vertelt Struijk. Iedereen profiteert daarmee van de maritieme bedrijvigheid in Werkendam. 

Wensen
De Werkendamse haven staat dus op de politieke agenda maar toch heeft WMI nog een aantal wensen. Zo kampt Werkendam met een tekort aan watergebonden bedrijfsruimte. Een structurele oplossing daarvoor is de aanleg van een derde haven. “De ontwikkelingen rondom de aanleg van die derde haven lopen echter al jaren”, vertelt Struijk. “De seinen staan inmiddels wel steeds vaker op groen en we hebben inmiddels ook duidelijk de provincie aan boord als het gaat om de lobby voor de haven”. Een derde haven is noodzakelijk omdat bedrijven zich anders noodgedwongen ergens anders moeten vestigen.

Ook de bereikbaarheid van Werkendam is een probleem. Cornet: “Stagiairs zijn moeilijk te vinden vanwege de moeilijke bereikbaarheid. Dat maakt het ook lastig goede werknemers te vinden, al speelt daarbij tevens de verminderde interesse voor techniek bij jongeren een rol”. Gekoppeld aan dit onderwerp is de aandacht die WMI momenteel heeft voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Cornet: “Karin kaart dit onderwerp namens het maritieme cluster bij de gemeente aan”. Ze constateert daarbij dat de vooroordelen ten opzichte van arbeidsmigranten steeds minder worden. “Inmiddels denkt het politieke bestuur mee. Een van de leden van WMI mag binnenkort een pilot indienen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze pilot is nodig omdat de huidige regelgeving er niet in voorziet migranten structureel in te passen”.

Hub
Struijk: “Werkendam is een hub, met verschillende spaken. Die spaken gaan ook buiten Werkendam uitsteken. We zoeken verbinding in de regio, maar ook daarbuiten”. De ligging qua vervoer over water is wat dat betreft perfect. Tijdens de werkbezoeken aan de Werkendamse haven, vertelt WMI veel over de binnenvaart. Struijk: “Dat is vaak een eyeopener want de binnenvaart is een vrij onbekende sector. Ik laat de aanwezigen tijdens zo’n werkbezoek bijvoorbeeld raden hoeveel binnenvaartschepen er zijn, of wat het laadvermogen is. Ik vertel tevens dat Werkendam de derde binnenvaarthaven van Nederland is. Cornet vult aan: “De ondernemers in Werkendam zijn heel wendbaar. Toen het slecht ging met de Nederlandse binnenvaart gingen ze door, bijvoorbeeld door zich te richten op andere markten zoals de offshore wind, olie & gas”.

WMI heeft naar eigen zeggen ‘alles aan boord’. Cornet tot besluit: “Het is onze plicht om te zorgen dat de havens in beeld blijven”.
 

Foto Sanne Verhoeff

leaderboard