Overslaan en naar de inhoud gaan
ad

Waar moet u op letten bij vakantiekrachten?

De eindexamens zijn achter de rug en de zomervakantie staat voor de deur. Dit betekent dat veel jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje. Deze vakantiekrachten kunt u wellicht goed gebruiken om de vakanties van uw vaste medewerkers op te vullen. Dit is echter wel gebonden aan een aantal regels, die nog wel eens voor verrassingen zorgen als u vakantiewerk aanbiedt aan jongeren. Daarom zetten wij in dit artikel de regels voor u op een rijtje.

Werkzaamheden en werktijden
Het soort werkzaamheden dat jongeren mogen verrichten, hangt af van de leeftijd. Daarnaast heeft de leeftijd consequenties voor de werktijden en het inkomen.

Vanaf een leeftijd van 13 jaar mogen jongeren gaan werken. Om te voorkomen dat jongeren te zwaar of te gevaarlijk werk doen, mogen zij echter nog niet alle werkzaamheden doen. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen alleen helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat zij niet mogen werken in een fabriek en met (of bij) machines. Jongeren van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, zolang het werk niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Om jongeren te beschermen tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen, gelden voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar afwijkende werktijden. Zij mogen bijvoorbeeld niet ’s nachts werken en er gelden beperkingen voor het aantal werkuren per dag.

Meerderjarige vakantiewerkers (vanaf 18 jaar) vallen onder de algemeen geldende arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenregels.

Studenten- en scholierenregeling
Voor studenten en scholieren geldt een bijzondere regeling met betrekking tot het inhouden van loonbelasting. Als de vakantiekracht aan de voorwaarden voldoet en u de regeling toepast, hoeft u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. De vakantiekracht houdt in dat geval netto meer salaris over.

Kinderbijslag: wat mag er worden bijverdiend?
Ouders kunnen het recht op kinderbijslag verliezen als hun zoon of dochter meer verdient dan de zogenaamde ‘bijverdiengrens’. Jongeren tot 16 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Jongeren van 16 jaar of ouder mogen tot 1.296 euro netto bijverdienen per kwartaal. In de zomervakantie mogen jongeren 1.330 euro netto extra (dus 1.296 euro + 1.330 euro) bijverdienen. Bij een overschrijding van de bijverdiengrens, komt de kinderbijslag voor dat kwartaal volledig te vervallen.

Studiefinanciering: wat mag er worden bijverdiend?
Voor jongeren op het mbo en studenten op het hoger onderwijs die nog onder het oude stelsel van studiefinanciering vallen, mogen niet meer dan 14.682 euro per jaar bijverdienen. De studiefinanciering wordt dan namelijk stopgezet, en mogelijk moet er zelfs een deel van de studiefinanciering worden terugbetaald.

Studenten op het hoger onderwijs die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering (‘leenstelsel’) vallen mogen onbeperkt bijverdienen.

Zorgtoeslag: wat mag er worden bijverdiend?
De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de kosten van een zorgverzekering. Let op: jongeren ontvangen de zorgtoeslag niet automatisch. Hier is een aanvraag bij de Belastingdienst voor nodig. Het recht op zorgtoeslag loopt geleidelijk af bij een hoger inkomen en vervalt volledig bij een inkomen van meer dan 29.562 euro. Veel jongeren hebben recht op zorgtoeslag, omdat hun inkomen laag is. Als jongeren tijdens de vakantieperiode extra gaan werken stijgt hun inkomen. Dit kan ertoe leiden dat de zorgtoeslag onverwachts stopt of dat een deel van de zorgtoeslag moet worden terugbetaald.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aannemen van vakantiekrachten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Columnschrijver Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard