Overslaan en naar de inhoud gaan
vignet

Subsidie voor energiezuinige en/of milieuvriendelijke investeringen in de scheepvaart

Wilt u als ondernemer in de scheepvaart investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke maatregelen? Dan komt u mogelijk in aanmerkingen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Onlangs is bekend geworden welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie in 2021. In deze column zetten we beide fiscale subsidieregelingen uiteen en wijzen we u op de belangrijkste mogelijkheden voor de scheepvaart.

Investeringssubsidie voor energiebesparingen
Bij investering in energiezuinige bedrijfsmiddelen komt u mogelijk in aanmerking voor de EIA. Dit levert u dubbel voordeel op. Uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. De EIA geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Door gebruik te maken van de EIA kunt u 45 procent van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst.
 
Energielijst 2021
De EIA is van toepassing op de bedrijfsmiddelen die staan vermeld op de Energielijst 2021. Wij hebben voor u een beknopt overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de Energielijst 2021 biedt voor de scheepvaart:

• Technische voorzieningen voor energiebesparing (bijvoorbeeld ombouw van roeren)
• Warmtepomp voor schepen
• HR-elektromotor
• Schroefasgedreven generator voor schepen
• Energiezuinige scheepsmotor
• Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart
• Hydrodynamische ankerkluizen en ankers
• Verlengen bestaand vaartuig voor de binnenvaart
• Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen

Investeringssubsidie voor milieubesparingen
Naast de EIA is er een soortgelijke subsidieregeling voor milieuvriendelijke investeringen: de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze aftrek is bestemd voor investeringen die aanzienlijke milieuwinst opleveren. Met de MIA kunt u 13,5 procent, 27 procent of 36 procent van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst.

Daarnaast bestaat ook de Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Door gebruik te maken van de VAMIL kunt u direct 75 procent van de investering afschrijven van de fiscale winst. Dit levert u naast een direct liquiditeitsvoordeel ook een rentevoordeel op.

Milieulijst 2021
Ook wanneer u gebruik wilt maken van de MIA en de VAMIL geldt de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel moet zijn opgenomen in de Milieulijst 2021. Wij hebben voor u een beknopt overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de Milielijst 2021 biedt voor de scheepvaart:

• Voorspeller van scheepsbewegingen
• Loodvrij accupakket voor vaartuigen
• Waterstof brandstofvoorzieningen voor schepen
• Duurzame aandrijving voor een vaartuig
• Zeer duurzame motor voor een vaartuig
• Elektrische scheepsaandrijving
• Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
• Duurzame romp van een binnenvaartschip
• Antifoulingsysteem voor een scheepshuid
• Waterzuiveringsinstallatie voor een vaartuig
• Oxidatiereactor voor waterreiniging aan boord van een vaartuig
• NOx-reductiesysteem voor een schip
• Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
• Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers of scheepstanks
• Walstroomaansluiting aan boord van een schip
• Walstroominstallatie op de kade

Aanvragen
Om gebruik te maken van de EIA, de MIA en de VAMIL moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Doet u dit niet? Dan verspeelt u het recht op deze subsidiemogelijkheden.

Nieuwe mogelijkheden met de BIK
De EIA en de MIA kunnen ook samenlopen met de baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022. Via de BIK kunt u 3 procent van uw investeringsbedrag tot 5 miljoen euro verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag kunt u 2,44 procent van het bedrag boven deze grens verrekenen. De BIK wordt verrekend met de loonheffing en is daardoor alleen interessant voor bedrijven met personeel. Hierdoor is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst. De BIK kunt u vanaf 1 september 2021 aanvragen.

 
Weten of u in aanmerking komt?
Bent u benieuwd of u gebruik kunt maken van deze regelingen en of uw (voorgenomen) investering aan de juiste voorwaarden voldoet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!logo

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn columns behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard