Overslaan en naar de inhoud gaan
vignet

Subsidie voor energiezuinige en/of milieuvriendelijke investeringen in de scheepvaart

Wilt u als ondernemer in de scheepvaart investeren in energiezuinige en/of milieuvriendelijke investeringen? Dan komt u mogelijk in aanmerkingen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) of Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Onlangs is bekend geworden welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie in 2019. In deze column zetten we beide fiscale subsidieregelingen uiteen en wijzen we u op de belangrijkste investeringen voor de scheepvaart op een rijtje.

Investeringssubsidie voor energiebesparingen
Bij investering in energiezuinige bedrijfsmiddelen komt u mogelijk in aanmerking voor de EIA. Dit levert u dubbel voordeel op. Uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. De EIA geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Door gebruik te maken van de EIA kunt u 45 procent van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst.

Energielijst 2019

Wanneer u gebruik wilt maken van de EIA geldt de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel op de Energielijst 2019 staat. Wij hebben voor u een beknopt overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de Energielijst biedt voor de scheepvaart:

• Energiezuinige scheepsmotor
• HR-elektromotor
• Hydrodynamische ankerkluizen en ankers
• Schroefasgedreven generator voor schepen
• Verlengen bestaand vaartuig voor de binnenvaart
• Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart

Investeringssubsidie voor milieubesparingen
Naast de EIA is er een soortgelijke subsidieregeling voor milieuvriendelijke investeringen: de MIA. Deze aftrek is bestemd voor investeringen die aanzienlijke milieuwinst opleveren. Met de MIA kunt u 13,5 tot 36 procent van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst.

Daarnaast bestaat ook de Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Door gebruik te maken van de VAMIL kunt u direct 75 procent van de investering afschrijven van de fiscale winst. Dit levert u naast een direct liquiditeitsvoordeel ook een rentevoordeel op.

Milieulijst 2019

Ook wanneer u gebruik wilt maken van de MIA en de VAMIL geldt de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst 2019 moet staan. Wij hebben voor u een beknopt overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de Milieulijst 2019 biedt voor de scheepvaart:

• Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
• Duurzame aandrijving voor een vaartuig
• Duurzame motor voor een vaartuig
• Duurzame romp van een binnenvaartschip
• Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
• Antifoulingsysteem voor scheepshuiden
• NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip
• Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks
• Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
• Walstroomaansluiting aan boord van het schip
• Lithiumhoudende accu voor een vaartuig

Aanvragen
Om gebruik te maken van de EIA, de MIA en de VAMIL moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Doet u dit niet? Dan verspeelt u het recht op deze subsidiemogelijkheden.

Weten of u in aanmerking komt?
Bent u benieuwd of u gebruik kunt maken van deze regelingen en of uw (voorgenomen) investering aan de juiste voorwaarden voldoet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard