Overslaan en naar de inhoud gaan
ynke

RECHT IN ZICHT: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in de coronapraktijk

Jurriaan Aalders is eigenaar van Watwad holding bv en Vakantiebedrijf Watwad bv. Met zijn onderneming biedt Aalders actieve vakanties aan. Watwad heeft altijd goed gedraaid, maar sinds de coronacrises is het snel slechter gegaan. Watwad heeft de afgelopen maanden onvoldoende inkomsten gehad, wel kosten moeten maken en is nu aan het einde van haar Latijn.


Aalders heeft de afgelopen periode geprobeerd om te saneren, te besparen en afspraken te maken met schuldeisers. Met de meeste schuldeisers heeft Aalders een oplossing kunnen vinden, maar sommige schuldeisers willen niet toegeven en eisen betaling. Enkele schuldeisers hebben al beslag gelegd.

Aalders overlegt met zijn raadsman mr Specialis over wat hem nu te doen staat. Aalders wil het liefst een afkoelingsperiode inlassen; een periode waarin door schuldeisers geen faillissement kan worden aangevraagd en waarin gewerkt kan worden aan een akkoord op basis van de WHOA: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord.

Op basis van deze wijziging van de faillissementswet, wil Aalders bij de rechtbank voor zowel Watwad Holding bv als Vakantiebedrijf Watad bv een akkoord gaan aanbieden. De schuldeisers die eerder niet mee wilden werken met een vrijwillige deal, kunnen als de rechtbank het verzoek toestaat, door de rechtbank worden gedwongen akkoord te gaan met een door de rechtbank opgelegde schuldendeal. In het verzoek wordt een afkoelingsperiode gevraagd, zodat Aalders het verzoek voor een WHOA-overeenkomst goed kan uitwerken. Ook vraagt Alders om de gelegde beslagen op te heffen.

Compleet beeld
Bij het indienen van een WHOA-verzoek is het belangrijk dat er een compleet en helder dossier is. Er moet duidelijk zijn hoe Aalders tot bepaalde berekeningen en de daarop gebaseerde beslissingen is gekomen.  Denk daarbij aan een overzicht en verantwoording van NOW-gelden, gebruikte liquidatiewaarde(s) en welke uitgangspunten en aannames daaraan tegen grondslag liggen en een inzichtelijke liquidatiebalans met voorraden, (rekening-courant)vordering(en) en debiteuren. Hulp van een boekhouder of accountant is hierbij onmisbaar.
In zijn verzoekschrift heeft Aalders onderbouwd duidelijk gemaakt dat zijn bedrijven als gevolg van de coronacrisis helemaal zijn stilgevallen. Doordat het bedrijf geen werk meer heeft, lijkt zonder een WHOA-deal een faillissement het enige alternatief.

Helder en netjes
Aalders toont aan dat het hele besluitvormingsproces rondom het akkoord helder en netjes is geweest. Alle schuldeisers zijn tijdig op de hoogte gebracht, konden wel of geen akkoord geven en weten wanneer het WHOA akkoord door de rechtbank behandeld wordt. Aalders heeft de schuldeisers goed onderverdeeld in klassen, en alle klassen hebben voor het akkoord gestemd. De enige schuldeisers die tegen stemmen, hebben rekeningen van voor het begin van de coronacrises en willen niet meewerken.

De rechtbank volgt het verzoek van Aalders. De afkoelingsperiode wordt toegestaan. De beslagen worden opgeheven; als het bedrijf failliet gaat volgt een faillissementsbeslag en hebben de beslagen toch ook geen nut meer. De rechtbank wil wel dat Aalders binnen maand aangeeft wat de stand van het akkoord is.
In het WHOA-voorstel krijgen gewone schuldeisers in dit geval 16 procent van hun vordering en de belastingdienst als preferente schuldeisers krijgt 20 procent, maar een paar schuldeisers weigeren nog steeds mee te werken. Op verzoek van Aalders hakt de rechtbank de knoop door: het door Aalders voorgelegde akkoord wordt toegewezen en is daarmee bindend voor alle schuldeisers.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenoemde ‘bruine vloot’.

leaderboard