Overslaan en naar de inhoud gaan
vignet

RECHT IN ZICHT: Uitzendstress…

Sebastiaan Grouw heeft een aantal jaren gevaren, maar is nu zelf een uitzendbureau begonnen. Hij levert met zijn bedrijf Toppie B.V. personeel aan binnenvaartbedrijven. Dat loopt prima. Ondanks de krapte op de markt lukt het hem goed en gekwalificeerd personeel te vinden. Maar dat personeel houden is lastig.


Grouw heeft al een paar keer meegemaakt dat klanten zijn uitzendpersoneel zelf in dienst wilden nemen. En sinds kort heeft hij concurrentie van  Uitzendbureau Erg Goed B.V., dat zijn personeel probeert weg te kopen. Grouw gaat eens langs bij zijn raadsman mr Lex Specialis en vraagt of daar juridisch iets tegen te doen is.


Het belemmeringsverbod
In de wet Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) staat een bepaling (art. 9a lid 1) die er op neerkomt dat een uitzendbureau de uitzendkracht die bij hem in dienst is, niet mag hinderen als die - na een bepaalde periode op hetzelfde schip gewerkt te hebben - bij de eigenaar van dat schip in vaste dienst wil treden.


Dat geldt echter niet tijdens de afgesproken uitzendperiode. Wanneer het uitzendbureau en de uitzendkracht een uitzendperiode van bijvoorbeeld zes maanden zijn overeengekomen, mag de schipper die de uitzendkracht inleent hem of haar tijdens die zes maanden niet in vaste dienst nemen. Na die periode mag dat wel. Soms nemen uitzendbureaus in de overeenkomst een bepaling op dat de uitzendkracht sowieso niet in dienst mag treden van de inlener. Dat is niet rechtsgeldig.  Ook een beding in de algemene voorwaarden van het uitzendbureau dat de inlener verbiedt uitzendkrachten in dienst te nemen, is nietig.


Het uitzendbureau kan wel met de inlener afspreken dat de inlener – als deze uitzendpersoneel wil overnemen – het uitzendbureau een ‘redelijke’ vergoeding moet betalen. Hoe hoog die vergoeding moet zijn, hangt af van meerdere factoren. Wat is een marktconforme vergoeding voor ter beschikkingstelling? Zijn er kosten gemaakt voor bijvoorbeeld werving, selectie of een opleiding? De vergoeding mag in ieder geval niet zo hoog zijn dat overname van uitzendkrachten daardoor feitelijk onmogelijk wordt gemaakt.


Concurrenten
Grouw mag zijn uitzendkrachten wel verbieden in dienst te treden van een concurrent. Wanneer een concurrent het personeel en zijn relaties benadert om met hem in zee te gaan, kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen en kan er een schadevergoeding verschuldigd zijn. Dat geldt eens te meer als de concurrent de uitzendkrachten actief benadert en weglokt.
Voor de mensen die personeel van Grouw aan boord hadden en deze nu zelf in dienst willen nemen, heeft mr Specialis nog een paar tips:
- Een uitzendkracht die langer dan twee jaar aan boord heeft gewerkt, mag je geen proeftijd opleggen als je hem zelf in dienst neemt voor hetzelfde werk.
- Als een uitzendkracht bij het uitzendbureau het maximale aantal tijdelijke contracten heeft gehad voordat hij of zij bij u in dienst treedt, moet direct een vast contract worden aangeboden.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenoemde ‘bruine vloot’.

leaderboard