Overslaan en naar de inhoud gaan
logo

RECHT IN ZICHT - Rust roest

De zussen José en Breda Feelders vormen samen scheepvaartbedrijf Milva vof en varen met het ms Milva. Als extra hulp bij het varen, maken de zussen sinds mei 2016 gebruik van de diensten van Jan Bruin (nu 73 jaar). Bruin is een inmiddels gepensioneerde oud-schipper die graag nog vaart en zo iets bijverdient.

De zussen Feelders willen echter afscheid nemen van Bruin. Omdat hij al gepensioneerd is, verwachten de zussen geen problemen, maar voor de zekerheid bellen ze toch even met hun advocaat mr Specialis. Die wijst de zussen op een paar punten die zij over het hoofd hadden gezien.

In zijn algemeenheid geldt dat het voor werkgevers makkelijker is om mensen van 67 jaar of ouder te ontslaan. De regels over opzegging zijn soepeler. Zo kan de arbeidsovereenkomst met iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Dit kan echter alleen als de arbeidsovereenkomst is begonnen voordat de pensioengerechtigde leeftijd werd bereikt.

Als iemand in dienst is gekomen na het bereiken van de AOW-leeftijd, dan gelden de termijnen van het ‘gewone’ ontslagrecht. Verder hoeft er geen transitievergoeding te worden betaald, er geldt een beperkte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en er gelden beperkte re-integratieverplichtingen in geval van ziekte. Werkgeverslasten en pensioenpremie worden niet betaald voor een pensioengerechtigde.

Ketenregeling

De gewone ketenregeling bepaalt hoe vaak en binnen welke periode een werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan krijgen. Op basis van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de maximumtermijn van de ketenregeling nu drie jaar. Het is mogelijk om drie tijdelijke (opeenvolgende) contracten af te sluiten verdeeld over een periode van drie jaar. Na deze periode heeft de medewerker recht op een vast contract, tenzij hij er zes maanden tussenuit gaat. In dat geval begint de keten weer opnieuw.

Een AOW’er mag zes tijdelijke contracten in vier jaar hebben, daarna heeft hij pas recht op een vast contract. Let op: de ruimere ketenregeling geldt alleen bij tijdelijke contracten die zijn gesloten na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Bruin is na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst getreden van Milva vof. Omdat de arbeidsovereenkomst is begonnen na datum pensioenleeftijd is voor wat betreft de opzegging het normale ontslagrecht van toepassing.

Verlengd

Een ander punt is dat Bruin al langer dan 48 maanden/ vier jaar voor de zussen werkt. Het eerste contract van Bruin in mei 2016 was een contract voor een jaar. Partijen hebben daarna gewoon doorgewerkt. Hierdoor is het eerste tijdelijk contact van een jaar stilzwijgend verlengd voor nog eens een jaar. Het laatste contract onder de ketenregeling zou tot mei 2020 duren. Daarna is het contract voortgezet. Hierdoor komen de zussen nu boven de 48 maanden uit, waardoor Bruin kan stellen dat hij met ingang van mei 2020 op basis van een vaste arbeidsovereenkomst werkt voor Milva vof.

De bijverdiensten van Bruin hebben geen gevolgen voor zijn AOW. Een eventueel aanvullend pensioen dat Bruin heeft opgebouwd, wordt niet van zijn AOW afgetrokken. Dat geldt ook voor pensioenen die Bruin bij een particuliere verzekeringsmaatschappij zou hebben afgesloten.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenoemde ‘bruine vloot’.

 

leaderboard