Overslaan en naar de inhoud gaan
Praktische oplossingen via de ‘Regelrechter’

RECHT IN ZICHT: Praktische oplossingen via de ‘Regelrechter’

Niek van de Sande vaart met het ms Shanice. Het gaat hem goed, maar hij heeft toch wat problemen die hij graag opgelost wil zien. Hij heeft een huis in Breda, waar telkens gezeur met de buren is over een boom en de schutting. Er is gedoe met een matroos over achterstallig loon, hij verschilt met zijn ex-partner van mening over de invulling van de zomervakantie van de kinderen én de discussie met de werf over meerwerk gaat ook niet van een leien dakje.


Van de Sande zou graag van al die onrust af willen, maar vier procedures ziet hij, vanwege de kosten én de tijd die dat kost, niet zitten. Tijdens een kop koffie wijst zijn huisadvocaat mr. Specialis hem op een mogelijk praktische oplossing: de RRR, de Rotterdamse Regelrechter…
De RRR is een initiatief van de rechtbank Rotterdam en biedt burgers de mogelijkheid een geschil snel, goedkoop en eenvoudig aan de kantonrechter voor te leggen. De RRR werkt op de locaties Dordrecht en Rotterdam, maar partijen uit het hele land kunnen ervoor kiezen  hun geschil daar voor te leggen. Waar een gewone procedure al snel zes tot twaalf maanden in beslag neemt, kan een zaak via de RRR, zeker als er een regeling kan worden getroffen, binnen vier tot zes weken afgewikkeld worden.


Bij een RRR-procedure betaal je geen dagvaardingskosten. Het griffierecht voor een natuurlijk persoon is maximaal 81 euro. Wanneer beide partijen een rechtspersoon zijn is dat 486 euro, mits het financieel belang niet hoger is dan 12.500 euro. Bij een hoger financieel belang is het griffierecht bij rechtspersonen 972 euro.  Uitgangspunt is dat iedere partij de helft van het griffierecht betaalt. Wanneer één van partijen een natuurlijk persoon is, maakt de hoogte van de vordering niet uit. Dan is het griffierecht per partij 40,50 euro.
Op de site van de rechtbank Rotterdam staat een aanmeldformulier waarop partijen in eigen woorden een geschil aan de RRR kunnen voorleggen. Er is dus geen advocaat of gemachtigde nodig. Al mag dat wel. Er hoeven voorafgaand aan de zitting ook geen stukken uitgewisseld te worden. De RRR gaat tijdens de mondelinge behandeling direct met partijen in gesprek in een poging de zaak op te lossen. Als er tijdens de mondelinge behandeling geen regeling getroffen kan worden, zal de kantonrechter binnen een paar weken met een schriftelijk vonnis uitspraak doen.


Op basis van artikel 96 van het Wetboek van Rechtsvordering kan één partij naar de RRR stappen. Die kijkt dan of de wederpartij ook mee wil werken aan een RRR-procedure. Zo niet, dan zal een “normale” procedure gestart moeten worden.
De RRR behandelt zaken op het gebied van huur (huurachterstand, overlast, servicekosten), consumenten (geschillen bij aankopen), vorderingen, schades, burenruzies, arbeidsrecht en deelgeschillen. Zaken moeten uiteraard niet té ‘juridisch’ gemaakt zijn. Een metersdik dossier leent zich niet (meer) voor behandeling door de RRR en dat geldt ook voor  bestuurszaken en de meeste familiezaken.
Een zaak eindigt, wanneer er een schikking is bereikt, met een proces-verbaal waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd. Lukt dat niet dat wijst de RRR binnen een paar weken schriftelijk vonnis. Beide hebben een executoriale titel.  Dat wil zeggen dat u ermee naar een deurwaarder kunt stappen wanneer de andere partij de afspraken niet nakomt.
Het gaat bij het RRR-project om een pilot tot 31 december 2019. Binnenkort wordt bekend of de pilot wordt verlengd.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.

leaderboard