Overslaan en naar de inhoud gaan
ynke

RECHT IN ZICHT - Gedeelde smart (schade) is minder smart (schade)

Schipper Jo Voets van het mts Notos heeft van bevrachter Toppie BV een reis met sulphur gasoil (HSGO) aangenomen van Amsterdam naar Antwerpen. Bij belading in Amsterdam keurt de inspecteur van Inspectiebureau Sicurezza BV de tanks en leidingen van het systeem. Er wordt een ‘cleanliness’-certificaat afgegeven onder voorbehoud van analyse van ‘first foot samples’.

Na het laden van een eerste voet van ongeveer 30 centimeter in ladingtank 1 wordt het laden stopgezet en wordt de lading door Sicurezza bemonsterd. Vervolgens worden alle ladingstanks beladen. Na belading geeft Sicurezza een ‘letter of protest to terminal and ship’ uit, omdat er in de tanks van het schip 5.000 liter meer product zit dan er uit de landtanks is geladen. Er zat blijkbaar nog wat restlading in de tanks.
Voor lossing in Antwerpen blijkt de lading aangetast: het vlampunt van de lading ligt lager dan 56 graden, terwijl het vlampunt van de oorspronkelijke schone lading tussen de 60,5 en 59,5 graden lag. Het heeft er alle schijn van dat de lading is vervuild. De ontvanger weigert de lading in ontvangst te nemen en stelt bevrachter Toppie aansprakelijk voor de schade. Toppie op zijn beurt, zoekt verhaal op Voets en stelt hem aansprakelijk voor de schade aan de lading. Voets belt in paniek zijn advocaat mr Specialis: wat moet hij nu?

Goede staat
De hoofdregel is: als de lading in goede staat wordt geladen, moet de lading ook weer in goede staat worden gelost. Als de lading in goede staat is geladen, maar in slechte staat wordt gelost, is er blijkbaar tijdens het vervoer iets met de lading gebeurd. De vervoerder is voor deze schade aan de lading aansprakelijk, tenzij...
Als vervoerder Voets meent dat hij niet aansprakelijk is, moet hij bewijzen dat er sprake is van overmacht. Voets moet dan bewijzen dat:
1. De schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die hij als zorgvuldig vervoerder niet kon vermijden;
En 2. De schade is veroorzaakt door de gevolgen van die gebeurtenis die Voets als zorgvuldig vervoerder niet kon vermijden.
Een zorgvuldig vervoerder zorgt ervoor dat geen restlading achterblijft in de tanks. Een beroep op overmacht slaagt niet.
 Wel kan er sprake zijn van medeschuld aan de kant van de benadeelde. Iedereen die schade lijdt, moet immers die schade zo veel mogelijk beperken en niet onnodig op laten lopen.

Eigen schuld
De eigen schuld van Toppie zit hem in het volgende. Inspectiebureau Sicurezza heeft de ‘Notos’ goedgekeurd voor belading onder voorbehoud van de resultaten van de analyse van de eerste-voetsmonsters. Toppie kon de schade beperken als zij:
1. ook eerstevoetsmonsters had genomen uit de andere ladingtanks;
2. deze monsters direct had laten analyseren en
3. de belading direct had gestopt als uit de analyse van de monsters was gebleken dat het monster niet in orde was.
Toppie had deze stappen eenvoudig kunnen nemen.

Dat Toppie dit niet gedaan heeft, is hem aan te rekenen. Toppie had de schade kunnen beperken, maar heeft dit nagelaten. Een deel van de schade komt daarmee voor rekening van Toppie. De uiteindelijke schadeverdeling is 2/3 voor Voets en 1/3 voor Toppie.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenoemde ‘bruine vloot’.

leaderboard