Overslaan en naar de inhoud gaan
Brood op de plank: het broodfonds

RECHT IN ZICHT - Brood op de plank: het broodfonds

Schipper Heiko Jaspers (61) vaart samen met zijn vriendin Annebeth op het ms Gloriam. Hij heeft twee jaar geleden een hartinfarct gehad. Inmiddels is hij weer beter, maar Heiko is wel aan het denken gezet: stel dat hem weer iets overkomt…

Heiko heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Door zijn leeftijd en medische voorgeschiedenis zullen arbeidsongeschiktheidsverzekeraars niet enthousiast zijn hem te verzekeren en daarbij zal de premie fors zijn. Zijn vriendin attendeert hem op een mogelijk alternatief: waarom zouden ze geen lid worden van het Nautisch Broodfonds?
Jaspers heeft daar nog nooit van gehoord en gaat op onderzoek uit.

Wat is een Broodfonds?
Een Broodfonds is een onderlinge, collectieve arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door zelfstandig ondernemers zoals schippers, matrozen, scheepmaten, DGA’s en dergelijke. Het is een groep van zo’n 25 tot 50 mensen die op basis van vertrouwen samen afspreekt elkaar in geval van ziekte financieel te ondersteunen.

Hoe werkt het?
Bij een Broodfonds komen mensen overeen maandelijks een bedrag in te leggen op de eigen Broodfondsrekening voor het geval één van de deelnemers ziek wordt. Die deelnemer krijgt, na de eerste maand eigen risico, maximaal twee jaar een maandelijkse ‘schenking’. Hoeveel dat is, bepaal je zelf en hangt mede af van de winst uit de onderneming: wanneer je meer wilt ontvangen, betaal je ook meer aan het fonds. Iedereen mag per jaar belastingvrij 2.173 euro van niet-familieleden ontvangen. Dat bedrag is vanwege het schenkingsrecht beperkt, maar het aantal mensen van wie je geld geschonken kan krijgen, is onbeperkt.

De basis van een Broodfonds is solidariteit. Je hoeft niet te worden gekeurd, iedereen kan instappen. Omdat een Broodfonds op basis van vertrouwen werkt, is het wel belangrijk dat je elkaar kent. Je kunt meestal alleen instappen in een bestaand Broodfonds op uitnodiging van iemand die al lid is.

In geval van ziekte komt er geen keuringsarts langs. Het is voldoende te melden dat je ziek bent of een gesprek hebt met het bestuur met een korte uitleg over wat er aan de hand is. Omdat mensen elkaar kennen, en je als zieke maandelijks contact hebt met je bestuur en je mede-leden, zorgt deze sociale controle en het contact ervoor dat er weinig misbruik wordt gemaakt. In principe kan iedereen tot een Broodfonds toetreden, mits je arbeidsgeschikt bent, minstens een jaar ondernemer bent en voldoende winst uit de onderneming haalt.


Hoe loopt het financieel?
Zoals gezegd: hoe meer inleg, hoe meer uitkering. Een voorbeeld:  Bij een al door schippers opgericht broodfonds betaal je eenmalig 225,00 euro inschrijfkosten en daarnaast een tientje contributie per maand, plus de inleg die je zelf hebt gekozen.

Maandelijkse inleg (exclusief contributie) en ernaast de maandelijkse schenking in geval van ziekte:

33,75 euro > 750,00 euro
45,00 euro > 1.000,00 euro
56,25 euro > 1.250,00 euro
67,50 euro > 1.500,00 euro
78,75 euro > 1.750,00 euro
90,00 euro > 2.000,00 euro
101,25 euro > 2.250,00 euro
112,50 euro > 2.500,00 euro


Het geld voor het broodfonds wordt op een aparte rekening gestort die op jouw naam staat. De penningmeester kan bij alle spaarrekeningen en kan in geval van ziekte van een deelnemer de door de Broodfonds-administratie klaargezette schenkingen goedkeuren. Dan gaat er van alle deelnemersrekeningen een klein bedrag af, naar het zieke lid.

Triodos bank heeft samen met de Broodfondsmakers een aparte rekening hiervoor ontwikkeld; de Triodos Broodfondsrekening.
De bedragen die je overmaakt naar de eigen Broodfondsrekening, zijn privébetalingen. De inleg is geen zakelijke kostenpost en dus niet aftrekbaar. Het saldo van de Broodfondsrekening is eigen vermogen in Box 3. De schenkingen uit het Broodfonds zijn onbelast.


Je kunt meestal per kwartaal stoppen met een broodfonds. Wanneer je stopt, wordt het bedrag dat dan nog op je rekening staat, weer aan jou terug gestort. Jaspers is enthousiast en stuurt een mailtje naar het Nautisch Broodfonds: (schippersbroodfonds@gmail.com) voor meer informatie. Op de website:  https://www.broodfonds.nl/hoe_het_werkt staat meer algemene informatie over bestaande fondsen en de begeleiding van nieuwe broodfondsen.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenoemde ‘bruine vloot’.

 

leaderboard