Overslaan en naar de inhoud gaan
vignet

RECHT IN ZICHT: Alleen via Kadaster bewijs eigendom schip

De Duitse schipper Herman Wendel vaart vaak met zijn vrachtschip in Nederland. Hij vindt Nederland mooi en zou het in de vakanties met zijn gezin Wendel graag wat verder verkennen. Bij de firma Betrouwbaar BV ziet hij het mooie, zeewaardige zeiljacht ‘Passage’, waarmee je ook op kleiner water kunt varen.


Bij het schip zit een Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP) op naam van Betrouwbaar BV. Volgens Wendel ziet alles er prima uit. Hij tekent het koopcontract, betaalt de koopsom van 111.000 euro en waant zich de trotse eigenaar van de ‘Passage’.
Al de eerste reis in Nederland krijgt Wendel bezoek van de politie. Het jacht staat als gestolen geregistreerd. Wendel mag niet van boord, er wordt strafrechtelijk beslag op het schip gelegd en de politie wil graag eens met Wendel praten…


Aan de hand van papieren en getuigenverklaringen kan Wendel de politie ervan overtuigen dat hij niets met de diefstal te maken heeft. Op het ICP stond toch ook duidelijk dat Betrouwbaar BV de eigenaar was. Hoe betrouwbaar is zo’n document dan eigenlijk? Wendel belt met zijn vaste advocaat in Nederland, mr Specialis. Die legt uit:
Er is in Nederland maar één registratie, waar je als derde echt op mag vertrouwen en dat is de registratie in het Kadaster. In het Kadaster wordt je schip te boek gesteld en wordt het eigendom juridisch vastgelegd.
Als het gaat om een zeegaand plezierjacht van maximaal 23,9 meter moet u zich voor een aanvraag teboekstelling melden bij het Kadaster. U levert daar de (via het ministerie/ ILT aan te vragen) formulieren in om een nationaliteitsverklaring te vragen en een verzoek tot branding (als het schip in Nederland ligt) van een brandmerk.


Verder het eigendomsbewijs middels de originele koopovereenkomst inclusief een betalingsbewijs of de originele bijlbrief en een gewaarmerkte kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Dat waarmerken kan bij de gemeente of bij een notaris. Wanneer de eigenaar een niet-natuurlijk rechtspersoon is (bijvoorbeeld een BV) moet ook een gewaarmerkt en recent uittreksel uit het Handelsregister worden bijgevoegd. 
Wanneer het schip eerder in het buitenland geregistreerd is geweest, moet ook een origineel bewijs van doorhaling uit dat register worden bijgevoegd en wanneer het schip in het buitenland ligt moet ook een, door de aanvrager getekende, offerte voor de branding in het buitenland mee worden gestuurd. Als al deze documenten zijn ontvangen, vraagt het Kadaster de nationaliteitsverklaring aan. Daarna stelt het kadaster het jacht te boek en kan de inspecteur een afspraak maken om langs te komen om het brandmerk aan te brengen.
Na het plaatsen van het brandmerk en de definitieve inschrijving bij het Kadaster ontvangt de eigenaar de zeebrief. Die zeebrief voor een schip is te vergelijken met een paspoort voor een mens: het is een officieel document waarmee het schip echt als Nederlands schip wordt beschouwd en dat ook het recht geeft de Nederlandse vlag te voeren.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenaamde ‘bruine vloot’.

leaderboard