Overslaan en naar de inhoud gaan
Alimentatie gaat van twaalf naar maximaal vijf jaar

RECHT IN ZICHT: Alimentatie gaat van twaalf naar maximaal vijf jaar

Jaap (50) en Joke de Vries (45) hebben al twintig jaar een bedrijf in de binnenvaart en nu de kinderen ‘uit huis’ zijn, realiseren ze zich dat de liefde een beetje over is en besluiten ze uit elkaar te gaan. Ze willen dat zonder al te veel gedoe regelen, maar omdat ze zoveel nare verhalen horen, wenden ze zich tot hun advocaat mr. Lex Specialis.


Die legt uit dat wat er privé en zakelijk allemaal geregeld moet worden én dat partneralimentatie voor elk ex-koppel verschillend is en afhankelijk is van allerlei factoren. Op dit moment zou Jaap nog twaalf jaar alimentatie moeten betalen, maar zoals het er nu naar uitziet wordt dat vanaf 1 januari 2020 maximaal vijf jaar. Hoe zit het precies?
Partneralimentatie is de bijdrage die iemand moet betalen aan zijn of haar ex-partner na een echtscheiding of het ontbinden van een samenlevingscontract. Dat is alleen aan de orde wanneer er een groot verschil aan inkomen is waardoor hij of zij in de nieuwe situatie niet (helemaal) in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Veel mensen vinden een alimentatieduur van twaalf niet meer van deze tijd. Daar wordt al jaren over gesproken en op 21 mei jongstleden stemde  de Eerste Kamer in met de Wet herziening partneralimentatie. Die treedt waarschijnlijk 1 januari 2020 in werking. 
De alimentatieduur wordt dan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Gerekend vanaf de datum dat de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.


Er zijn wel wat uitzonderingen op de hoofdregel van maximaal vijf jaar. Wanneer er kinderen onder de twaalf jaar zijn, heeft de alimentatieontvanger, omdat ‘zorg en arbeid’ dan wat lastiger te combineren zijn, recht op alimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is.
Ook voor ouderen gelden andere termijnen.  Mensen die voor 1 januari 1970 geboren zijn en op het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend, langer dan tien jaar getrouwd zijn geweest, hebben volgens de Wet herziening partneralimentatie recht op tien jaar alimentatie. Dat geldt ook na een huwelijk van vijftien jaar waarbij de ontvangende partij binnen tien jaar na de scheiding de AOW-leeftijd bereikt.


In bijzondere en schrijnende gevallen kan de rechter overigens, net als nu het geval is, altijd afwijken van de regels.
De invoering van de nieuwe wet heeft géén gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen. Daar blijft de twaalfjaarstermijn gelden. Al kunnen ex-echtgenoten, als de situatie sinds de scheiding veranderd is, altijd nog een keer met elkaar om tafel of desnoods naar de rechtbank voor aanpassing van de termijn en/of het alimentatiebedrag.


Mr. Specialis adviseert Jaap en Joke te overleggen of ze onder de ‘oude’ of de ‘nieuwe’ wet willen scheiden. En daarna samen naar een mediator of advocaat te gaan om te kijken wat er allemaal geregeld moet worden, die afspraken op papier (in een convenant) te zetten dat vervolgens naar de rechtbank wordt gestuurd.

Zo kun je voorkomen dat het, met elk een eigen advocaat, uitloopt op een ‘vechtscheiding’. Voor het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie wordt in alle gevallen gekeken naar het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk, de draagkracht van de betalende partij, de behoefte van de ontvangende partij en de vraag of die al dan niet in staat is (meer) te gaan werken. Uitgangspunt is daarbij dat elk van partijen zo veel mogelijk voor zichzelf moet (kunnen gaan) zorgen. Het recht op alimentatie is een vangnet, geen hangmat.

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenoemde ‘bruine vloot’.

leaderboard