Overslaan en naar de inhoud gaan
logo

NOW: hoe vraag ik dit aan en wat heb ik daarvoor nodig?

Sinds 6 april 9.00 uur is het mogelijk om via het loket van het UWV uw aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen. Verwacht u in een periode van drie maanden minimaal 20 procent omzetverlies vanaf maart, april, mei, juni of juli 2020? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de betaling van uw loonkosten met de NOW-regeling.

Wat krijgt u aan tegemoetkoming?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar is maximaal 90 procent van de loonsom. Indien 100 procent van uw omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90 procent van de loonsom. Bij 50 procent omzetverlies is dat 45 procent van de loonsom. Zo kunt u dat voor elk percentage berekenen.


Welke plichten gelden er bij de NOW?
• U mag geen ontslagaanvraag indienen om bedrijfseconomische redenen.
• Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
• U heeft een inspanningsverplichting om uw loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden.
• Informeer uw werknemers over de tegemoetkoming.
• Houd een administratie bij, waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet.
• Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
• Informeer het UWV als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
• Bij het indienen van de het definitieve omzetverlies levert u een accountantsverklaring aan.
• Werk mee aan onderzoek van UWV, als dat nodig is, om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen.


De volgende gegevens heeft het UWV nodig:
• Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon.
• Als al werktijdverkorting is aangevraagd: het zaaknummer.
• Het loonheffingennummer. Let op: voor ieder loonheffingennummer moet een aparte aanvraag ingediend worden!
• Over welke 3 maanden wordt minstens 20 procent omzetdaling verwacht, maart-april-mei of april-mei-juni of mei-juni-juli. Let op: de keuze van de 3 maanden kan niet meer gewijzigd worden.
• Het berekende verwachte percentage omzetdaling in gekozen periode ten opzichte van 2019.
• Een bankafschrift van het bankrekeningnummer, waarop de subsidie moeten worden gestort.

Intentieverklaring ondertekenen met:
• In de aanvraag is de juiste informatie ingevuld en deze informatie is volledig.
• De werkgever begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag.
• De indiener is bevoegd of gemachtigd om het bedrijf te vertegenwoordigen.
• Er geen surséance van betaling of faillissement is aangevraagd.
• De werkgever is akkoord met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hulp of advies nodig?
Vanzelfsprekend kunnen wij de aanvraag voor u verzorgen, of deze voor u controleren en hierin adviseren. Samen met u berekenen we de omzetdaling, de meetperiode en leggen we de overwegingen vast. Vervolgens dienen we na uw goedkeuring de aanvraag in.

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard