Overslaan en naar de inhoud gaan
vignet

Noodpakket coronacrisis: wat betekent dit voor ú?

Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Dit noodpakket biedt, zolang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastinguitstelregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat bedrijven voldoende liquide middelen hebben. In dit artikel treft u een greep uit de regeling uit dit noodpakket en leest u wat u verder kunt doen om uw schade te beperken.


Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Ondernemers die omzetverlies verwachten, kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.  Het gaat om een tegemoetkoming maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is per direct de tijdelijke vervanger van de werktijdverkorting. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.


Wanneer komt u in aanmerking voor de NOW?

- U bent werkgever en heeft te maken met tenminste 20 procent verwacht omzetverlies voor een periode van drie maanden.
- U heeft vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract in dienst (gedurende de aanvraagperiode).
- U betaalt het loon van uw werknemers gewoon door zoals u dit voorheen deed.
- U vraagt in deze periode van drie maanden geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen (waaronder zzp’ers en wellicht ook DGA’s) kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. De uitkering bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen voor belastingaanslagen. De Belastingdienst stopt de invordering dan direct. U krijgt dan van de Belastingdienst drie maanden uitstel van betaling. Mocht u na drie maanden niet in staat zijn om te betalen, dan kunt u om verlenging van het uitstel vragen. De Belastingdienst zal dan wel om aanvullende informatie en een verklaring van een deskundige kunnen vragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.
Let op! Naast het aanvragen van uitstel van betaling, moet u als bestuurder van een onderneming ook denken aan het doen van een melding van betalingsonmacht ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid.

Aanvullende financiering
Het kabinet heeft de faciliteiten voor financiering zoals de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)- regeling en de garantie ondernemersfinancieringregeling versoepeld en verruimd. Daarnaast wordt meer geld ter beschikking gesteld aan microkredietenverstrekker Qredits. Hierdoor kunnen financiers sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer liquiditeiten lenen.

Bent u tot de conclusie gekomen dat u behoefte heeft aan een aanvullende (overbruggings)financiering? Dan kunt u uiteraard direct een verzoek doen bij uw huisbankier. Wij bieden u echter ook nog een andere mogelijkheid aan. Uw financieringsverzoek kunnen wij voor u voorleggen aan het financieringsplatform Loanstreet. Wanneer zij een financieringsaanvraag ontvangen, wordt deze bij meerdere financiers (waaronder grootbanken) uitgezet. Het voordeel van dit platform is dat zij uw boekhouding direct kunnen koppelen aan uw financieringsverzoek. Binnen enkele dagen kunnen zij uitsluitsel geven over de financierbaarheid.


Tenslotte
Wilt u weten wat u verder kunt om de gevolgen van de coronacrisis te beperken? Op onze website www.drv.nl hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam coronacrisis haar kennis veelvuldig met u deelt. Daarnaast hebben we een pagina met veelgestelde vragen over de coronacrisis toegevoegd. Houd deze pagina's in de gaten, zodat u op actuele informatie de juiste keuzes kunt maken voor uw onderneming. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!
Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard