Overslaan en naar de inhoud gaan
Ad Verdoorn - DRV

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan, als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?

Reizen naar landen met code geel
Gele landen zijn landen waar min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland gelden. Ook de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes zijn vergelijkbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de landen Duitsland, Frankrijk en Italië.
Wordt de werknemer ziek tijdens een verblijf in een geel land - het maakt dan niet uit of hij gewoon ziek is of corona krijgt - dan meldt hij zich ziek en is sprake van ziekteverlof, waarvoor een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte geldt.

Reizen naar land met code oranje
Is er sprake van een oranje land, zoals Zweden, dan geeft het land zelf aan dat Nederlandse toeristen (nog) niet welkom zijn of de Nederlandse overheid geeft aan dat het risico op een besmetting met het coronavirus in dat land groter is dan in Nederland. Vakantiereizen naar oranje landen worden daarom afgeraden.

Quarantaine
Gaat een werknemer naar een land met code oranje, dan adviseert de Rijksoverheid dringend bij terugkomst in Nederland meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan. De werknemer die er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een land met code oranje weet dus dat hij na terugkeer in quarantaine moet. Als hij thuis kan werken, is dat geen probleem. Is dat niet het geval, dan kan hij dus niet werken.

Omdat hij dit op voorhand weet, kan gesteld worden dat de oorzaak dat hij zijn arbeid niet verricht in zijn risicosfeer ligt. Dit kan betekenen dat hij tijdens de periode van quarantaine dan geen recht op loon heeft. Een andere optie is dat de werknemer gedurende de quarantaineperiode vakantiedagen opneemt.
Gaat een land tijdens de vakantie van code geel naar code oranje, waardoor de werknemer tijdens de vakantie of na terugkeer toch in quarantaine moet, dan ligt dit in beginsel niet in de risicosfeer van de werknemer. Dit kan anders zijn als er vooraf al signalen waren dat de code van het land van geel naar oranje zou kunnen veranderen. Net zoals bij de landen met code geel geldt ook hier dat als de werknemer tijdens zijn vakantie corona krijgt of anderszins ziek wordt, u het loon moet doorbetalen.

Geen arbeid, wel loon
Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel in de wet gewijzigd van ‘geen arbeid, geen loon’ naar ‘geen arbeid, wel loon’. Dit laatste is alleen anders indien de oorzaak voor het niet verrichten van de arbeid voor rekening en risico van de werknemer komt. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.

Kennisdossier op onze website
Wilt u weten waar u als werkgever rekening mee moet houden en van welke regelingen u gebruik kunt maken? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona regelmatig zijn kennis deelt. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

leaderboard