Overslaan en naar de inhoud gaan
Mourik EGP

Mourik EGP werkt hard aan terugdringen emissies

Mourik EGP richt zich met algemeen directeur Gerrit van der Linde op het reduceren van emissies van onder meer binnenvaartschepen, onder andere door inzet van emissienabehandelingssystemen en monitoringssystemen. Het bedrijf werkt er hard aan om haar steentje bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot.

Van der Linde is voorstander van het verscherpen van de eisen rondom uitstootgassen in de binnenvaart. “Niet alleen omdat het mijn werk is, maar het is ook voor uw en mijn gezondheid. We vervuilen de aarde enorm, dat moeten we een halt toeroepen. Ik hoef niet het beste jongetje van de klas te zijn, maar we moeten er wel wat mee doen.”

Hij is blij dat er nu schot in de zaak komt. “Ik kom uit de automotive sector en heb me daar destijds al beziggehouden met de emissies. Toen, acht jaar geleden, was dit onderwerp in de scheepvaart nog helemaal niet ter sprake gekomen. Maar ik wist: die sector komt ook nog wel aan de beurt om hun emissie te reduceren. Het heeft voor mij nog veel te lang geduurd. Hoe kan het dat als je het er allemaal over eens bent dat het minder moet, het nog zo lang duurt? Doe er dan ook zo snel mogelijk iets aan, blijf er niet jaren over discussiëren en dat er dan nog niets gebeurt.” Begrijpelijk is dat wel, zegt Van der Linde. “Het is niet alleen Nederland, iedereen moet meebeslissen en meepraten, daar zijn we nog wel even mee bezig.”

Mourik EGP laat zich daar niet door tegenhouden en blijft doorgaan met ontwikkelen en produceren om haar steentje bij te dragen aan vermindering van de emissies van de scheepvaart. De komende tijd hebben emissienabehandelingssystemen als DPF-installaties (roetfilters) en SCR-installaties (NOx-reductie) voor Mourik EGP en de binnenvaart prioriteit, maar het bedrijf richt zich ook op monitoringssystemen en kijkt met een schuin oog al naar nieuwe brandstoffen zoals elektrisch of hybride varen.

De drie speerpunten van Mourik EGP:

Emissienabehandelingssystemen

Mourik EGP werkt aan het (door)ontwikkelen van emissienabehandelingssystemen: systemen die door middel van het nabehandelen van de uitstootgassen van scheepsbrandstof zorgen voor emissiereductie. Het gaat dan bijvoorbeeld om roetfilters of katalysators voor het verminderen van NOx. Het bedrijf wil verder bouwen aan hightech-systemen voor emissienabehandeling. “We hebben hier bij Mourik EGP veel know-how over die we kunnen gebruiken voor doorontwikkeling”, zegt Van der Linde.

Monitoring

Mourik EGP werkt mee aan het project CLean INland SHipping (CLINSH). Het bedrijf zorgt gezamenlijk met Multronic N.V. België  voor datamonitoringssystemen. “Het gaat niet alleen om nabehandeling, maar ook vooraf kan er iets gedaan worden”, legt Van der Linde uit. Met de monitoringssystemen die we aan boord van schepen installeren, kan de relatie tussen de inzetbaarheid van een schip en de uitstoot ervan worden gemeten. “Meten aan de pijp dus. Voor de toekomst komt er steeds meer aandacht voor wat schepen nu werkelijk uitstoten.” Met de data kunnen er nog meer oplossingen worden bedacht om emissies te verminderen.

Zeevaart

De binnenvaart staat momenteel hoog op de agenda voor Mourik, maar ook de zeevaart heeft de aandacht. Deze vaart nog grotendeels op de zwaar vervuilende, maar zeer goedkope, stookolie. “Dat wordt nu aan banden gelegd”, vertelt Van der Linde. “Maar schonere brandstoffen, kosten natuurlijk veel meer.” Mourik EGP werkt aan een zogeheten ‘scrubber’ voor zeeschepen: een systeem dat de uitlaatgassen schoonmaakt en zorgt voor een grote vermindering van de zwaveluitstoot.

leaderboard