Overslaan en naar de inhoud gaan
Ad Verdoorn

Fiscaal aftrekbare specifieke zorgkosten 2019

Vanaf 1 maart 2020 kunt u de aangifte inkomstenbelasting 2019 indienen. Let u hierbij ook weer op de aftrekposten waar u gebruik van kunt maken? Eén van deze aftrekposten betreft de aftrek van ziektekosten. Het kan de moeite waard zijn om na te gaan welke ziektekosten in 2019 voor u nog aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

Welke ziektekosten zijn aftrekbaar in 2019?
•    Voorgeschreven medicijnen, voor zover deze niet in uw vergoedingenpakket zitten en niet worden betaald vanuit het eigen risico.
•    Geneeskundige en heelkundige hulp. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor de huisarts, tandarts, fysiotherapie, het ziekenhuis en bijvoorbeeld specialisten.
•    Zorg verleend door een arts of op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Dit zijn bijvoorbeeld kosten van revalidatie, logopedie, acupunctuur en homeopathie.
•    Hulpmiddelen zoals gehoorapparaten, steunzolen, prothesen of een alarmsysteem in verband met een speciale ziekte.
•    Kosten van vervoer naar arts of ziekenhuis. Dit betreft uw kosten of de kosten van een persoon die tot uw huishouden behoort (partner, kind jonger dan 27 jaar).
•    Kosten van vervoer (0,19 euro per km) als u iemand bezoekt in een ziekenhuis. Hier zijn wel extra voorwaarden aan verbonden.
•    Extra kosten van vervoer door ziekte of handicap, voor zover deze niet onder de WMO vallen.
•    Gezinshulp (gedeeltelijk).
•    Bepaalde medische noodzakelijke dieetkosten.
•    Forfaitair bedrag voor kosten voor extra kleding en beddengoed door ziekte of invaliditeit. Voorwaarde is dat de ziekte minimaal één jaar duurt of waarschijnlijk minimaal één jaar zal duren. Daarnaast moeten de kosten een rechtstreeks gevolg zijn van de ziekte of invaliditeit.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar in 2019?
•    De basis- en aanvullende premie die u betaalt voor uw zorgverzekering, het vrijwillig en verplichte eigen risico en kosten die worden vergoed door uw verzekering.
•    Kosten die via de WMO worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel, maar ook woningaanpassingen die ertoe bijdragen dat u langer thuis kunt wonen zoals bijvoorbeeld een traplift.
•    Hulpmiddelen zoals een rollator, looprek en diverse krukken, maar ook hulpmiddelen  ter ondersteuning van het gezichtsvermogen zoals lenzen, een bril of het laseren van een oog ter vervanging van een bril.

Verhoging specifieke zorgkosten 2019
Een verhoging van de specifieke zorgkosten is toegestaan als uw gezamenlijke drempelinkomen niet hoger is dan 34.817 euro. Heeft (één van) u de AOW-leeftijd bereikt op 1 januari 2019 dan bedraagt de verhoging 113 procent. Anders bedraagt de verhoging 40 procent.

Drempelbedrag zorgkosten 2019
U moet nog wel rekening houden met een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen zijn aftrekbaar. Vanaf een (gezamenlijk) inkomen van 41.107 euro bedraagt de drempel 679 euro + 5,75 procent van het bedrag boven 41.107 euro. Als uw (gezamenlijk) inkomen minder bedraagt dan 41.107 euro ligt de drempel tussen 133 euro en 679 euro.
Hulp nodig?


Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!
 

leaderboard