Overslaan en naar de inhoud gaan
Financiële terugval bij arbeidsongeschiktheid

Financiële terugval bij arbeidsongeschiktheid

Door een ongeval of een ziekte kunt u arbeidsongeschikt raken. Als binnenvaartondernemer kunt u dan geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering.

Om de inkomensterugval te beperken, heeft u een aantal mogelijkheden. Terugvallen op uw eigen vermogen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten of aansluiten bij een broodfonds. Op de laatste twee ga ik graag wat dieper in.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Een AOV beschermt het inkomen van ondernemers tegen de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.  De hoogte van de premie is afhankelijk van beroep, looptijd, verzekerd inkomen, wachttijd en dergelijke. Bij de aanvraagprocure zal de verzekeraar gezondheidsvragen stellen of een keuring eisen.
Een AOV biedt bij arbeidsongeschiktheid een uitkering tot aan de einddatum van de verzekering, maximaal tot 68 jaar. De premie is aftrekbaar en de uitkering fiscaal belast.  De verzekeraar bepaalt of u in aanmerking komt voor een uitkering. Er zijn verzekeraars die speciaal voor binnenvaartondernemers aantrekkelijke tarieven en voorwaarden bieden.


Broodfonds
In een artikel van 8 september in deze krant stond te lezen dat een drietal schippers een broodfonds op zullen gaan richten. Absoluut een mooi initiatief! Waarschijnlijk zullen er meer volgen. 20 tot 50 ondernemers spreken onderling af om elkaar bij arbeidsongeschiktheid een inkomen te schenken. Alle deelnemers storten iedere maand een vastgesteld bedrag op een eigen broodfondsrekening. Dit geld blijft, na aftrek van contributie en eventuele schenkingen, eigendom van de deelnemer. Als deze uit het broodfonds stapt, kan het saldo gewoon worden meegenomen.
Bij ziekte zal een deelnemer, na één maand wachttijd, van de andere deelnemers maandelijks een kleine schenking ontvangen. Alles bij elkaar het bedrag waarvoor de deelnemer heeft ingetekend. Deze bijdrage ontvangt de deelnemer dan meestal maximaal twee jaar.


Is een broodfonds voor iedereen interessant?
Het soort beroep heeft invloed op de hoogte van de premie. Voor een ondernemer van 50 jaar met een fysiek zwaar beroep kan een broodfonds een prima alternatief zijn voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Voor een jonge ondernemer zal dit verschil minder groot zijn.


Combinatie
Denk ook eens aan een combinatie. U zit bijvoorbeeld voor de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid in een broodfonds of u put uit een eigen opgebouwde voorziening.
Tegelijkertijd sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af voor daarna. De premie voor de AOV zal in die situatie lager zijn dan de premie die u betaalt bij een directe uitkering.


Kijk ook eens op: https://www.zichtadviseurs.nl/zakelijk/ondernemer/arbeidsongeschiktheidsverzekering
Hier vindt u meer info over de verschillen tussen een AOV en een broodfonds.
Rowdy Rijsdijk is zakelijk risico adviseur bij Zicht Risico- en Verzekeringsadviseurs en gespecialiseerd in de binnenvaartsector. Hij ontzorgt binnenvaartondernemers bij het in kaart brengen van de risico’s en draagt passende oplossingen aan.

Rowdy Rijsdijk
zakelijk risicoadviseur

leaderboard