Overslaan en naar de inhoud gaan
Een van de schepen die met de systemen van Mourik EGP aan boord vaart.

Emissie-nabehandelingssysteem belangrijk voor schonere scheepvaart

Mourik EGP, officieel opgericht in november 2017, richt zich met algemeen directeur Gerrit van der Linde op het reduceren van emissies van onder meer binnenvaartschepen. Dit gebeurt onder andere door inzet van datamonitoringssystemen, waarbij Mourik bestaande schepen monitort om aan te tonen hoe schoon of vervuilend ze zijn, maar ook door emissie-nabehandeling. Het bedrijf werkt er op die manier hard aan haar steentje bij te dragen aan het verminderen van de uitstoot. 

In 2010 al was Van der Linde bezig met het verminderen van de emissies van schepen en industriemotoren. Zijn doel: systemen ontwikkelen samen met de overheid en het bedrijfsleven. Die systemen kwamen er. 


Mourik EGP werkt aan het (door)ontwikkelen van emissie-nabehandelingssystemen: systemen die door middel van het nabehandelen van de uitlaatgassen van scheepsmotoren zorgen voor emissiereductie. Het gaat dan bijvoorbeeld om roetfilters of katalysators voor het verminderen van roet PM10 en NO?. Het bedrijf wil verder bouwen aan hightech-systemen voor emissienabehandeling. “We hebben hier bij Mourik EGP heel veel know-how die we kunnen gebruiken voor doorontwikkeling”, zegt Van der Linde. 

 

Testen

De eerste installaties zijn getest bij patrouilleschip P5 van de Zeehavenpolitie. “Dat was een schip dat het lastig maakte om deze techniek goed toe te passen en te testen”, vertelt Van der Linde. “De P5 voer natuurlijk vooral in de haven”. Daarom zocht hij samenwerking met Afvalverwerking Rijnmond. Daarmee kreeg hij de eerste contacten met de binnenvaart en gelegenheid om de systemen uit te proberen op meerdere binnenvaartschepen. Hij ging daarnaast aan de slag voor onder meer het Havenbedrijf Rotterdam en Aquabus BV.
Met deze laatste heeft Mourik EGP recent nog een nieuw contract afgesloten: de eerste waterbussen van het openbaar vervoer over de Maas en Merwede worden dit jaar voorzien van uitlaatgas nabehandelingsinstallaties om roet PM10 en stikstof NO? te reduceren. Mourik EGP begint met de waterbus Witte de With en opvolgend met de Piet Hein. Daarmee gaan de waterbussen voldoen aan de eisen voor EU Stage V. 

 

Schot in de zaak

Per 2020 moeten nieuwe motoren voldoen aan Stage V. De systemen van Mourik EGP kunnen schepen weer een stuk schoner maken. Van der Linde is blij dat er nu schot in de zaak komt. “Ik kom uit de automotive en heb me daar al beziggehouden met de emissies. Toen, acht jaar geleden, was dit onderwerp in de scheepvaart nog helemaal niet ter sprake gekomen. Maar ik wist: die branche komt ook nog wel aan de beurt. Het heeft voor mij nog veel te lang geduurd”. 
Van der Linde is voorstander van het verscherpen van de eisen rondom uitstootgassen in de binnenvaart. “Niet omdat het mijn handel, mijn werk is, maar het is ook voor uw en mijn gezondheid. We vervuilen de aarde enorm, dat moeten we een halt toeroepen. Ik hoef niet het beste jongetje van de klas te zijn, maar we moeten er wel wat mee doen. Voor de toekomst komt er steeds meer aandacht voor wat de schepen uitstoten, met name de bestaande schepen. En dat moet ook”.


Niet gemakkelijk

Gemakkelijk is het niet, beaamt Van der Linde. Vooral financieel is het voor schippers moeilijk om emissiereducerende maatregelen te nemen. “Emissie-nabehandelingssystemen en monitoring zijn zeker interessant. Maar vaak alleen als bedrijven en schippers er subsidies voor kunnen krijgen: anders is het vaak niet te betalen. Er is bijvoorbeeld en aantal subsidierondes geweest om een katalysator aan te schaffen voor het reduceren van NO?. Daar is veel te weinig gebruik van gemaakt: het geld was op, de subsidiepot was leeg. Dan is de schipper ook klaar, dan houdt het op”.


Mourik EGP laat zich daar niet door tegenhouden en blijft doorgaan met ontwikkelen en produceren om haar steentje bij te dragen aan vermindering van de emissies van de scheepvaart. De komende tijd hebben emissie-nabehandelingssystemen als DPF-installaties (roetfilters) en SCR-installaties (NO?-reductie) voor Mourik EGP en de binnenvaart prioriteit, maar het bedrijf richt zich ook op monitoringssystemen en kijkt met een schuin oog al naar nieuwe technieken zoals elektrisch of hybride varen of alternatieve brandstoffen.
 

leaderboard