Overslaan en naar de inhoud gaan
Dividend nog in 2019 uitkeren of niet?

Dividend nog in 2019 uitkeren of niet?

Het tarief voor de vennootschapsbelasting daalt de komende jaren stapsgewijs. Daar tegenover staat dat het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) stapsgewijs omhoog gaat. Dit hogere tarief geldt ook voor dividenden uit reeds bestaande winstreserves.

Is het gunstig om nog in 2019 dividend uit te keren tegen het huidige box 2-tarief van 25 procent? Of kunt u uw vermogen beter in de BV laten?

Wat gaat er wijzigen?
Het box 2-tarief gaat in 2020 omhoog van 25 naar 26,25 procent. Met ingang van 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9 procent. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, als u op korte termijn van plan bent om dividend uit te keren voor een bepaald doel.

Hiermee bespaart u direct 1,25 procent inkomstenbelasting ten opzichte van wanneer u de uitkering in 2020 zou doen. Het uitgekeerde vermogen moet u bij voorkeur voor het einde van het jaar besteden of gebruiken voor bijvoorbeeld aflossing van een lening of een schenking. Anders wordt het uitgekeerde bedrag als onderdeel van uw box 3-vermogen in 2020 belast en gaat het voordeel weer teniet.

Tip! U kunt box 3-heffing voorkomen door het uit te keren dividendbedrag weer als agio terug te storten in de BV. Wilt u het dividend als agio storten, laat u dan goed inlichten over de gevolgen.

Daarnaast gaat de maatregel tegen excessief lenen hoogstwaarschijnlijk in 2022 van kracht worden. Als u samen met uw partner meer dan 500.000 euro leent van uw eigen BV, anders dan voor uw eigen woning, dan wordt het meerdere naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2022 belast met 26,9 procent inkomstenbelasting. Vooruitlopend daarop kunt u overwegen om nog in 2019 (een deel van) uw schulden aan uw BV met een dividenduitkering af te lossen tegen 25 procent inkomstenbelasting.

Tot slot is aangekondigd dat vanaf 2022 de belastingheffing in box 3 gaat wijzigen. Hierdoor wordt het hebben van schulden in box 3 minder aantrekkelijk. Ook deze wijziging kan een reden zijn om uw schulden aan uw BV af te lossen met dividend.


Wat is uw verwachte rendement?
Gebruikt u het uitgekeerde dividend niet voor een van de hiervoor beschreven doelen? Dan behoort het tot uw privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of u spaart of belegt in box 3, wat daarbij het behaalde rendement is en hoeveel belasting u hierover betaalt.
Dit is weer afhankelijk van de omvang van uw vermogen in box 3. Met name als u weinig rendement verwacht, bijvoorbeeld omdat u met uw vermogen weinig risico wilt nemen, én als u over veel vermogen beschikt is sparen of beleggen in de BV meestal voordeliger. Taxplanning is in dit geval maatwerk, dat toegesneden moet worden op uw specifieke situatie.

Wilt u weten wat in uw geval voordelig is?
Heeft u vragen over het uitkeren van dividend of wilt u weten wat de aangekondigde wetswijzigingen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard