Overslaan en naar de inhoud gaan
ynke

RECHT IN ZICHT: De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Mr Specialis denkt diep na; hij heeft een goede klant met problemen. Als er niet wordt ingegrepen, dreigt een faillissement. Wat te doen? Voor deze klant kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) de oplossing zijn.

Mr Specialis zet het allemaal eens onder elkaar. Per 1 januari 2021 treedt de WHOA in werking. Doel van deze wet is het aantal faillissementen terugdringen en meer mogelijkheden geven voor een doorstart. Iedere ondernemer kan van de WHOA mogelijkheden gebruikmaken. De ondernemer moet wel op omvallen staan, dat wil zeggen dat zonder ingrijpen op grond van de WHOA de ondernemer failliet gaat.

Schuldeisers

Een ondernemer die een WHOA-akkoord tot stand wil brengen, kan kiezen uit een openbare of besloten akkoordprocedure. Uitgangspunt bij een WHOA-akkoord is dat een schuldeiser niet in een slechtere positie mag komen dan bij faillissement. Voor de totstandkoming van een akkoord dienen de schuldeisers in groepen te worden verdeeld. Schuldeisers met gelijke rechten zitten in dezelfde groep (bijvoorbeeld een groep gewone schuldeisers en een groep belastingdienst). Het akkoord heeft geen invloed op rechten van werknemers.
Elke klasse van schuldeisers stemt over het akkoord. Een klasse stemt met het akkoord in, als ten minste 2/3 van de totale vordering van de betreffende klasse of ten minste 2/3 van het geplaatste kapitaal met het akkoord instemt. Het gaat dus niet om het aantal schuldeisers dat voor of tegen stemt, maar om de schuldenlast die gestemd heeft. Als minstens één klasse met het akkoord instemt, kan het akkoord aan de rechtbank ter goedkeuring worden voorgelegd.

Observator

De rechtbank kan zelf of op verzoek van de schuldenaar een zogenoemde ‘observator’ benoemen. Deze observator is onafhankelijk. Hij kijkt of het proces om te komen tot een akkoord goed gaat. Als hij merkt dat de belangen van schuldeisers worden geschaad, moet hij de rechtbank informeren.
De rechter kan een ‘herstructureringsdeskundige’ benoemen. Deze herstructureringsdeskundige behartigt de belangen van iedereen die bij het akkoord betrokken is: schuldenaar, schuldeisers, werknemers en dergelijke.

Geen curator

De herstructureringsdeskundige is geen curator; de schuldenaar kan gewoon zaken blijven doen. Wel is na benoeming van de herstructureringsdeskundige de enige die een akkoord kan aanbieden. De herstructureringsdeskundige moet het zogenaamde ‘schaap met vijf poten zijn”; hij moet veelzijdig zijn. Het kan hierbij gaan om een advocaat, accountant, jurist, financieel specialist, interimmanager.

Als in de voorbereidings- en aanbiedingsfase geen herstructureringsdeskundige is benoemd, is de rechtbank verplicht een observator te benomen (tenzij iedereen instemt). De rechtbank toetst altijd of het akkoord aan de algemene regels voldoet. Op verzoek kan de rechter ook aanvullende eisen toetsen.

Als de rechter het akkoord goedkeurt, geldt het akkoord voor alle schuldeisers; dus ook voor degenen die tegen stemden of niet stemden. Er is geen hoger beroep of cassatie tegen deze uitspraak mogelijk.

Touwtjes in handen

De schuldenaar houdt zelf voor een groot deel de touwtjes in handen. De WHOA kent een aantal bijzondere mogelijkheden om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. Zo kan je vragen om een afkoelingsperiode of wijziging van de lopende contracten (geldt niet voor arbeidsovereenkomsten).

Ynke Ooijkaas is advocaat bij Boonk Van Leeuwen Advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in vervoers-, binnenvaart- en handelsrecht. Ze geeft juridische ondersteuning aan diverse binnenvaartorganisaties alsook aan de zogenoemde ‘bruine vloot’.

leaderboard