Overslaan en naar de inhoud gaan
Ad Verdoorn

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

U zult er ongetwijfeld al iets van voorbij hebben zien komen in het nieuws: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Ook voor ondernemers in de binnenvaart brengt de WAB de nodige wijzigingen met zich mee. Bent u al op de hoogte? In dit artikel vertellen we meer over de WAB en de belangrijkste wijzigingen die de WAB voor de binnenvaart met zich meebrengt.

Doel

Het doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Zo moet de wet de kloof tussen vaste contracten en flexwerk verkleinen. De arbeidsvoorwaarden van flexwerkers worden daarom meer in lijn te gebracht met die van werknemers in vaste dienst. Werkgevers krijgen per 1 januari 2020 onder meer te maken met nieuwe regels voor flexwerk, WW-premies en ontslag.

Flexwerk en ketenregeling

Maakt u regelmatig gebruik van flexwerkers? Dan zijn de volgende wijzigingen belangrijk:

• De termijn waarbinnen opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, wordt weer drie jaar in plaats van de huidige twee jaar.

• Payrollwerknemers vallen niet meer onder het wettelijk uitzendregime. Werknemers die via payrolling werkzaam zijn, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn, met uitzondering van pensioenregelingen. Wel moeten de payrollwerknemers per 1 januari 2021 aanspraak kunnen maken op een adequate pensioenregeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deelname aan de pensioenregeling van de opdrachtgever.

WW-premie

De hoogte van de WW-premie is op dit moment nog sectorgebonden. Vanaf 1 januari 2020 wordt de hoogte van de WW-premie gekoppeld aan het type arbeidsovereenkomst dat de werknemer heeft: vast of flex. Er komt er namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract ten opzichte van flexibele werknemers. Het verschil tussen de hoge en de lage premie gaat 5 procent bedragen.

Extra ontslaggrond: cumulatiegrond

Er komt een extra ontslaggrond bij: de cumulatiegrond. Deze ontslaggrond is van toepassing wanneer er sprake is van een combinatie van twee of meer ontslaggronden - bijvoorbeeld disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie - die elk afzonderlijk onvoldoende zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als de rechter een contract ontbindt op basis van de cumulatiegrond, kan hij de transitievergoeding met maximaal 50 procent verhogen.

Transitievergoeding

Wilt u een werknemer ontslaan? Dan bent u onder bepaalde voorwaarden een transitievergoeding verschuldigd. De volgende wijzigingen zijn van belang: • In plaats van na 24 maanden, krijgen werknemers direct recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Dit geldt ook tijdens de proeftijd.

• Ook bij dienstververbanden langer dan 10 jaar, blijft de vergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Momenteel is dat 1/2 maandsalaris.

• Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij een bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of bij ziekte.

• Er komt een compensatieregeling voor de transitievergoeding die is verschuldigd aan werknemers na twee jaar ziekte.

• Als de arbeidsovereenkomst eindigt vanwege de cumulatiegrond, dan heeft de werknemer recht op maximaal 1,5 x de transitievergoeding.Weten wat WAB precies voor u betekent?

Wilt u weten wat er precies wijzigt onder de WAB? En hoe u zich als ondernemer hierop kunt voorbereiden? Op onze website www.drv.nl vindt u een uitgebreid magazine met meer informatie. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om eens te komen praten, onder het genot van een kopje koffie.

leaderboard