Overslaan en naar de inhoud gaan
vignet

De spelregels rondom vakantiewerk

Nu de eindexamens achter de rug zijn, zijn veel jongeren op zoek naar een bijbaantje voor de zomer. Deze vakantiekrachten kunt u wellicht goed gebruiken om de vakanties van uw vaste medewerkers op te vullen.

Ook voor uw eigen kinderen kan deze periode een mooie kans zijn om vast kennis te maken met het werkende leven en daarbij een leuk zakcentje te verdienen. In dit artikel zetten wij de spelregels voor u op een rij.

Wat mag worden bijverdiend?

Net als in de jaren vóór 2020 geldt in 2021 weer dat de hoogte van de inkomsten uit vakantiewerk invloed kan hebben op de hoogte van de studiefinanciering. In 2020 gold hierop een tijdelijke uitzondering, doordat veel jongeren werkzaam waren in een cruciaal beroep en vanwege de coronacrisis meer uren maakten dan voorheen. Voor 2021 geldt deze versoepeling niet meer. De ‘bijverdiengrens’ voor de studiefinanciering ligt in 2021 op een verzamelinkomen van 15.415,63 euro.

Voor de kinderbijslag hebben de bijverdiensten vanaf 1 januari 2020 geen gevolgen meer. Ongeacht de leeftijd van de kinderen, mogen zij nu onbeperkt bijverdienen. Let op! Voor het bepalen van de hoogte van het bedrag aan toeslagen waar jongeren recht op hebben, zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag, blijft de hoogte van het inkomen wel van belang.

Studenten- en scholierenregeling

Voor studenten en scholieren geldt een bijzondere regeling met betrekking tot het inhouden van loonbelasting. Als de werknemer aan de voorwaarden voldoet en u de regeling toepast, hoeft u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen. Uw vakantiekracht houdt in dat geval netto meer salaris over.

Regels voor jongere werknemers

Jongeren tussen de 15 en de 21 jaar hebben recht op tenminste het minimumjeugdloon. Dit brutoloon bedraagt, afhankelijk van de leeftijd, tussen de 2,92 en de 9,72 euro per uur. Voor werkende kinderen jonger dan 15 jaar geldt nog geen minimumjeugdloon. Bij deze groep bent u volledig vrij in het vaststellen van het loon.

Maar let op. Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, indien u als werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Vakantiekrachten tot 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week gewerkt hebben, vormen een uitzondering binnen deze regeling en hebben dus geen recht op een transitievergoeding.

Vakantietoeslag en vakantiedagen

Naast het minimumjeugdloon hebben jongeren ook gewoon recht op vakantietoeslag en vakantiedagen. Dit wordt vaak tegelijk met het salaris uitbetaald. Wanneer dit het geval is, moet u dit wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en vermelden op de loonstrook. U kunt ook kiezen om de vakantietoeslag en -dagen bij het einde van het dienstverband uit te keren.

Werkzaamheden: wat mag er?

Vanaf 13 jaar mogen jongeren gaan werken. Om te voorkomen dat zij te zwaar of te gevaarlijk werk doen, mogen zij echter nog niet alle werkzaamheden doen. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat zij niet mogen werken met (of bij) machines.

Jongeren van 15 jaar mogen iets meer. Zij mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna ieder soort werk doen. Zij mogen alleen geen werk doen dat gevaarlijk of schadelijk is voor hun gezondheid, bijvoorbeeld door te werken met gevaarlijke stoffen.

Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden daarnaast afwijkende arbeidstijden. Zij mogen bijvoorbeeld niet ’s nachts werken en geldt een beperking voor het aantal werkuren per dag. Voor jongeren vanaf 18 jaar gelden geen speciale regels.

Meer weten over vakantiewerk? Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aannemen van vakantiekrachten? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!  logo

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn columns behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen. 

leaderboard