Overslaan en naar de inhoud gaan
Ad Verdoorn

De spelregels rondom vakantiewerk

De zomervakantie breekt alweer bijna aan. Dit betekent dat veel jongeren op zoek gaan naar een vakantiebaantje. Deze vakantiekrachten kunt u wellicht goed gebruiken om de vakanties van uw vaste medewerkers op te vullen. Voor uw kinderen biedt dit tevens de mogelijkheid om hun eerste stappen te zetten in het werkende leven. Dat levert hen een leuk extraatje op. Bovendien heeft dit in 2020 geen directe gevolgen voor de studiefinanciering en de kinderbijslag. Dit is dus het ideale moment om uw kinderen mee te laten helpen in uw onderneming. In dit artikel zetten wij de spelregels op een rijtje.

Wat mag worden bijverdiend?
Voorheen kon de hoogte van de bijverdiensten van jongeren gevolgen hebben voor de hoogte van de studiefinanciering en de kinderbijslag. Voor 2020 geldt er door de coronacrisis echter een versoepelde regeling waardoor jongeren onbeperkt mogen bijverdienen. Dit komt doordat veel jongeren werkzaam zijn in een cruciaal beroep en vanwege de coronacrisis meer uren maken dan voorheen. De verruiming voor studiefinanciering geldt enkel voor 2020. De verruiming voor kinderbijslag is blijvend en geldt ook de komende jaren. Let op! Voor het bepalen van het bedrag aan toeslagen waar jongeren recht op hebben, zoals de zorgtoeslag en de huurtoeslag, blijft de hoogte van het inkomen wel van belang.

Studenten- en scholierenregeling
Voor studenten en scholieren geldt een bijzondere regeling met betrekking tot het inhouden van loonbelasting. Als de werknemer aan de voorwaarden voldoet en u de regeling toepast, dan hoeft u minder loonbelasting/ premie volksverzekeringen te berekenen. Uw vakantiekracht houdt in dat geval netto meer salaris over.

Brutoloon jongere werknemers
Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Let op! Je bent volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag per bank aan de medewerker te betalen. Voor kinderen jonger dan 15 jaar is geen minimumloon vastgesteld. U mag deze jongeren geven wat u wilt.

Let op uitbetalen vakantietoeslag en vakantiedagen
Naast het minimumloon hebben jongeren ook recht op een vakantietoeslag en vakantiedagen. Dit wordt vaak tegelijk met het salaris uitbetaald. Wanneer dat het geval is, moet u dit wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en worden vermeld op de loonstrook. De werkgever mag er ook voor kiezen vakantiedagen en -toeslag bij het einde van het dienstverband uit te keren.

Werkzaamheden en werktijden: wat mag er?
Vanaf 13 jaar mogen jongeren gaan werken. Om te voorkomen dat ze te zwaar of te gevaarlijk werk doen, mogen zij echter nog niet alle werkzaamheden verrichten. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat zij niet mogen werken met (of bij) machines.
Jongeren van 15 jaar mogen iets meer. Zij mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk, zoals werken met gevaarlijke stoffen.

Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden daarnaast afwijkende arbeidstijden. Zij mogen bijvoorbeeld niet ’s nachts werken en er geldt een beperking voor het aantal werkuren per dag. Voor jongeren vanaf 18 jaar gelden geen speciale regels.  

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aannemen van vakantiekrachten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard