Overslaan en naar de inhoud gaan
De belangrijkste maatregelen uit het tweede steunpakket

De belangrijkste maatregelen uit het tweede steunpakket

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket van het kabinet loopt door en wordt aangevuld met een tweede steunpakket. Het doel blijft om zoveel mogelijk banen te behouden. In dit artikel zetten we de belangrijkste maatregelen en wijzigingen van het tweede steunpakket voor u als schipper uiteen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Ondernemers in zwaarst getroffen sectoren krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Een van die sectoren is bijvoorbeeld het personenvervoer. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) krijgen zij een tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro tot en met september 2020.


Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten van juni, juli, augustus en september. Dit kan vanaf 6 juli 2020 bij het UWV. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de NOW 1.0, maar bevat ook wijzigingen.

Zo wordt de vaste opslag verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bij ontslagaanvragen van meer dan 20 werknemers moeten vakbonden worden betrokken als bedrijven NOW subsidie ontvangen. Gebeurt dit niet, dan kunnen werkgevers 5 procent gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zodat zij meer kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind september 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat wel een partnerinkomenstoets.

Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau. Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal 10.157 euro) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin u als ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeft u niet te voldoen. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01 procent. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 oktober 2020 verlengd.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat o.a. om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO) en de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC).


Meer weten wat u nog kunt doen?
Op onze website www.drv.nl hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam coronacrisis haar kennis veelvuldig met u deelt. Daarnaast hebben we een pagina met veelgestelde vragen over de coronacrisis toegevoegd. Houd deze pagina's in de gaten, zodat u op actuele informatie de juiste keuzes kunt maken voor uw onderneming. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard