Overslaan en naar de inhoud gaan
ad

Subsidie voor energiezuinige en milieuvriendelijke investeringen in de scheepvaart

Bent u ondernemer in de scheepvaart en overweegt u om binnenkort te investeren in energiezuinige- en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Onlangs heeft de overheid gepubliceerd welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie in 2020. Wij zetten de belangrijkste subsidies voor de scheepvaart voor u uiteen.


Investeringssubsidie voor energiebesparingen
Wilt u investeren in energiezuinige maatregelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de fiscale subsidieregeling Energie-investeringsaftrek (hierna: EIA). De overheid stimuleert hiermee de investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.
De EIA levert u dubbel voordeel op: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. De EIA geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Door gebruik te maken van de EIA kunt u 45 procent van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst.

Energielijst 2020
Wanneer u gebruik wilt maken de EIA geldt de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel op de Energielijst 2020 staat. Wij hebben voor u een beknopt overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de Energielijst 2020 biedt voor de scheepvaart:
• Technische voorzieningen voor energiebesparing (bijvoorbeeld ombouw van roeren)
• Warmtepomp voor schepen
• HR-elektromotor
• Schroefas-gedreven generator voor schepen
• Energiezuinige scheepsmotor
• Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart
• Hydrodynamische ankerkluizen en ankers
• Verlengen bestaand vaartuig voor de binnenvaart
• Zonnepanelen of -folie voor elektriciteitsopwekking op transportmiddelen

Investeringssubsidie voor milieubesparingen
Naast de EIA is er een soortgelijke subsidieregeling voor milieuvriendelijke investeringen: de Milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA). Deze aftrek is bestemd voor investeringen die aanzienlijke milieuwinst opleveren. Met de MIA kunt u 13,5 tot 36 procent van de investering extra in aftrek brengen van de fiscale winst.
Daarnaast bestaat ook de Vervroegde Afschrijving Milieu-investeringen (hierna: VAMIL). Door gebruik te maken van de VAMIL kunt u direct 75 procent van de investering afschrijven van de fiscale winst. Dit levert u naast een direct liquiditeitsvoordeel ook een rentevoordeel op.


Milieulijst 2020
Ook wanneer u gebruik wilt maken van de MIA en de VAMIL, geldt de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst 2020 moet staan. Wij hebben voor u een beknopt overzicht gemaakt van de mogelijkheden die de Milieulijst 2020 biedt voor de scheepvaart:
• Voorspeller van scheepsbewegingen
• Loodvrij accupakket voor vaartuigen
• Waterstof brandstofvoorzieningen voor schepen
• Duurzame aandrijving voor een vaartuig
• Zeer duurzame motor voor een vaartuig
• Elektrische scheepsaandrijving
• Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
• Duurzame romp van een binnenvaartschip
• Antifouling-systeem voor een scheepshuid
• Waterzuiveringsinstallatie voor een vaartuig
• NOx-reductiesysteem voor een schip
• Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
• Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
• Walstroomaansluiting aan boord van een schip
• Walstroominstallatie op de kade

Binnen drie maanden aanvragen
Om gebruik te maken van de EIA, de MIA en de VAMIL moet u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag indienen. Doet u dit niet? Dan verspeelt u het recht op deze subsidiemogelijkheden.

Weten of u in aanmerking komt voor subsidie?
Bent u benieuwd of u gebruik kunt maken van deze regelingen en of uw (voorgenomen) investering aan de juiste voorwaarden voldoet? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard