Overslaan en naar de inhoud gaan
vignet

Btw betaald in andere EU-landen? Vraag deze voor 1 oktober terug!

In de internationale scheepvaart komt het regelmatig voor dat er kosten worden gemaakt in andere EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan havengelden, proviand of brandstof (ook voor de auto).

Vaak wordt er buitenlandse btw in rekening gebracht over deze kosten. Deze kunt u niet terugvragen in de aangifte omzetbelasting in Nederland. In dit artikel vertellen wij u hoe u de buitenlandse btw wél terug kunt vragen.

Vóór 1 oktober 2019 terugvragen
Buitenlandse btw moet worden teruggevraagd via een apart teruggaafverzoek via de website van de Belastingdienst. Voor buitenlandse btw die betrekking heeft op het boekjaar 2018 is de voorwaarde dat het teruggaafverzoek vóór 1 oktober 2019 wordt ingediend bij de Belastingdienst. Teruggaafverzoeken die te laat zijn ingediend, worden in principe niet in behandeling genomen. Zorg er dus voor dat u op tijd uw teruggaafverzoek indient.

Inloggegevens
Om een teruggaafverzoek in te dienen, heeft u aparte inloggegevens nodig die alleen gebruikt kunnen worden voor het terugvragen van buitenlandse btw. Deze kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst. Houdt er rekening mee dat de verwerking van de aanvraag bij de Belastingdienst vier weken in beslag neemt.

Heeft u al inloggegevens, maar bent u deze vergeten? Dan kunt u bellen met de belastingtelefoon om de inloggegevens te resetten. In dat geval ontvangt u binnen één week nieuwe inloggegevens.

Voorwaarden
U kunt de buitenlandse btw terugvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
• U hoeft in het EU-land waarvan u de btw terugvraagt geen btw-aangifte te doen.
• U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste prestaties.

Zorg dat u de facturen waarop de buitenlandse btw staat vermeld goed bewaart. Veel EU-landen stellen als voorwaarde dat de originele facturen moeten worden meegestuurd met het teruggaafverzoek indien het factuurbedrag boven het drempelbedrag uitkomt. De drempelbedragen zijn:
• brandstofbonnen: 250 euro (exclusief btw);
• overige facturen: 1.000 euro (exclusief btw).

U kunt alleen een teruggaafverzoek indienen als het terug te vragen bedrag aan btw 50 euro of meer bedraagt. Dit bedrag geldt voor ieder land afzonderlijk.

Nadat u het teruggaafverzoek heeft ingediend, stuurt de Belastingdienst het teruggaaf-verzoek ter beoordeling door naar het betreffende EU-land. De Belastingdienst van het betreffende EU-land kan een teruggaafverzoek afwijzen indien u niet aan de voorwaarden heeft voldaan. Bent u het niet eens met de afwijzing, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Geen teruggaaf buitenlandse btw?
Indien het niet lukt om de buitenlandse btw terug te vragen, kunt u de buitenlandse btw als kosten in mindering brengen op uw resultaat. Hierdoor bent u in Nederland uiteindelijk minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd.

Wij helpen u graag
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeft u hulp nodig bij het terugvragen van buitenlandse BTW? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn columns behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard