Overslaan en naar de inhoud gaan
logovignet

Check of u voldoet aan de voorwaarden voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het eerste kwartaal van 2021 in de binnenvaart kenmerkt zich door een zekere grilligheid. Waar de ene ondernemer zijn zaken goed op orde heeft, heeft de andere ondernemer grote moeite om zijn omzet op peil te houden. Met name voor deze laatste groep willen wij in dit artikel aandacht besteden aan de TVL van het eerste kwartaal van 2021.

Net als in de eerdere versies van de TVL komt de overheid ook in het eerste kwartaal van 2021 tegemoet aan ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het betalen van hun vaste lasten. Controleer daarom of u voldoet aan de voorwaarden van de TVL Q1 2021 en verzeker u ervan dat u deze steunmaatregel optimaal benut.

Vaste tegemoetkoming TVL Q1 2021
Heeft u als ondernemer een omzetverlies van 30 procent of meer? Dan krijgt u een tegemoetkoming van 85 procent van de vaste lasten. De formule voor de hoogte van de tegemoetkoming is als volgt:
Normale omzet (op basis van Q1 2019) x omzetverlies in procenten (op basis van Q1 2021) x aandeel in vaste lasten gebaseerd op SBI-code x 85 procent.
Het percentage vaste lasten van uw onderneming is afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend. Het percentage vaste lasten voor de SBI-code 5040 ‘binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)’ is 43 procent.

Rekenvoorbeeld
Een ondernemer met een koppelverband heeft 300.000 euro omzet in Q1 2019 en verwacht 180.000 euro omzet in Q1 2021. Op basis van de eerder genoemde formule is de uiteindelijke hoogte van zijn tegemoetkoming dan als volgt:
€ 300.000 x 40% x 43% x 85% = € 43.860

Drempel vaste lasten
Heeft u minstens 1.500 euro aan vaste lasten? Dan kunt u de TVL Q1 2021 aanvragen. Tot nu toe gold steeds een drempel van 3.000 euro aan vaste lasten, maar deze drempel is bij de TVL Q1 2021 dus verlaagd.

TVL onafhankelijk van bedrijfstak en grootte
De TVL Q1 2021 is ook niet langer afhankelijk van de bedrijfstak. Dit betekent dat vrijwel iedere ondernemer die minstens 30 procent omzetverlies heeft in het eerste kwartaal 2021 ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 recht heeft op de TVL. Ook is de regeling niet langer beperkt tot het mkb. Dit betekent dat u ook als u meer dan 250 werknemers in dienst heeft de TVL Q1 2021 kunt aanvragen.

Minimum en maximum TVL stijgt ook
Ook het minimum en maximum van de TVL stijgen. Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar 1.500 en het maximum naar 550.000 euro voor mkb-bedrijven en naar 600.000 voor niet-mkb-bedrijven.

TVL Q1 2021 aanvragen
Aanvragen van de TVL Q1 2021 kunnen digitaal worden ingediend via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/tvl). Dit kan tot 30 april 17.00 uur.
Op het moment dat de aanvraag van de TVL Q1 2021 is goedgekeurd, wordt een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming uitbetaald. Het restant van de tegemoetkoming volgt op een later moment bij de definitieve vaststelling.

Meer weten?
Op onze website www.drv.nl hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam coronacrisis haar kennis veelvuldig met u deelt. Daarnaast hebben we een pagina met veelgestelde vragen over de coronacrisis toegevoegd. Houd deze pagina’s in de gaten, zodat u op actuele informatie de juiste keuzes kunt maken voor uw onderneming. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

logo

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn columns behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard