Overslaan en naar de inhoud gaan
logo

Buitenlandse btw terugvragen? Voorkom dat u te laat bent!

In de internationale scheepvaart komt het geregeld voor dat er kosten worden gemaakt in andere EU-landen. Denk bijvoorbeeld aan havengelden, proviand of brandstof (ook voor de auto).

Vaak wordt er buitenlandse btw in rekening gebracht over deze kosten. Deze buitenlandse btw kunt u niet terugvragen met de aangifte omzetbelasting in Nederland. In dit artikel vertellen wij u hoe u de buitenlandse btw wél terug kunt vragen.

Terugvragen vóór 1 oktober 2021

Buitenlandse btw moet worden teruggevraagd via een apart teruggaafverzoek via de website van de Belastingdienst. Voor buitenlandse btw die betrekking heeft op het boekjaar 2020 moet u het teruggaafverzoek vóór 1 oktober 2021 indienen bij de Belastingdienst. Teruggaafverzoeken die te laat zijn ingediend, worden in principe niet in behandeling genomen. Zorg dus dat u op tijd uw teruggaafverzoek indient, anders kunt u de buitenlandse btw niet meer terugvragen.

Inloggegevens

Om een teruggaafverzoek in te dienen heeft u inloggegevens nodig. Het gaat hier om aparte inloggegevens die alleen gebruikt kunnen worden voor het terugvragen van buitenlandse btw. U kunt deze inloggegevens aanvragen via de website van de Belastingdienst. Houdt u er rekening mee dat u de inloggegevens tijdig aanvraagt. De verwerking van de aanvraag bij de Belastingdienst kan enkele weken in beslag nemen.

Voorwaarden

U kunt de buitenlandse btw terugvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

             Uw onderneming is in Nederland gevestigd.

             U hoeft in het EU-land waarvan u de btw terugvraagt geen btw-aangifte te doen.

             U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste prestaties.

Zorg dat u de facturen waarop de buitenlandse btw staat vermeld goed bewaard. De meeste EU-landen stellen als voorwaarde dat de facturen moeten worden meegestuurd met het teruggaafverzoek indien het factuurbedrag boven het drempelbedrag uitkomt. De voor u relevante drempelbedragen zijn 250 euro voor brandstof, en 1.000 euro voor andere goederen en diensten. Daarnaast geldt er ook een drempelbedrag per teruggaafverzoek. Deze drempelbedragen zijn:

             Voor een teruggaafverzoek per kalenderjaar: 50 euro;

             Voor een teruggaafverzoek per kwartaal: 400 euro.

Nadat u het teruggaafverzoek heeft ingediend, stuurt de Belastingdienst het teruggaaf-verzoek ter beoordeling door naar het desbetreffende EU-land. De Belastingdienst van het betreffende EU-land kan een teruggaafverzoek afwijzen indien u niet aan de voorwaarden heeft voldaan. Bent u het niet eens met de afwijzing, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Geen teruggaaf buitenlandse btw?

Is het u niet gelukt om de buitenlandse btw terug te vragen? Dan kunt u de buitenlandse btw als kosten in mindering brengen op uw resultaat. Hierdoor bent u in Nederland uiteindelijk minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd.

Hulp nodig bij btw terugvragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeft u hulp nodig bij het terugvragen van buitenlandse btw? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

 

logoAd Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn columns behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk, waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard