Overslaan en naar de inhoud gaan
VIGNET

Brandstofadditieven voor diesel en MDO

Over brandstofadditieven is in deze rubriek al het een en ander geschreven. Uit uw reacties kwam vooral naar voren dat wat meer uitleg over de werking welkom is, en ook is gevraagd naar specifieke namen van producten. Lees vooral verder.

De brandstofadditieven die het meest succes opleveren, zijn de simpelste: cetaan boosters en combustion catalysts ('verbrandingsversterkers'). Bedenk hierbij dat de kwaliteit van gasolie wordt bepaald door een aantal factoren:

1.            De hoeveelheid energie (Joule) per liter, het vloeipunt, de hoeveelheid aanwezige aromaten en paraffine en het cetaan-nummer (CN).  Standaard Europese BS EN590-diesel heeft een cetaan rond 51, waarbij premium diesel (dus de duurdere versies van de fabrikanten) een iets hoger gehalte heeft.

Afhankelijk van het motorontwerp en de arbeidsomstandigheden (vergelijk het karakter van gebruik van een rivierschip eens met een havensleper) ligt het optimale cetaan-nummer bij 55 tot 60. De mate waarin de brandstof vatbaar is voor zelfontbranding wordt beter naarmate het cetaangetaal stijgt. Een aanpassing van CN met minstens vier tot maximaal circa acht punten is dus wenselijk. Hogere waarden leiden niet tot meer voordeel en zal in de meeste gevallen leiden tot een dermate verandering van het ontstekingstijdstip dat krachtverlies optreedt. Uw additief zal dus een cetaanbooster moeten bevatten.

Een optimaal CN levert nogal wat op:

•             Een betere loop bij koude start en koude motor.

•             Veel minder geluid en trilling.

•             Betere verbranding, dus méér kracht en minder uitstoot en interne vervuiling van de motor. Uw EGR-klep, uw roetfilter en de koolopbouw in de motor zal flink afnemen.

•             En: gemiddeld zien we het gasolieverbruik met 5 tot 15 procent dalen. Daarbij geldt: hoe meer draaiuren de motor heeft, des te groter het effect zal zijn.

2-ethylhexyl nitraat (2-EHN) is de meest betrouwbare en meest populaire cetaanbooster, welke bijvoorbeeld wordt gebruikt in de dieseladditieven van Archoil. Met name Oilem Hybrogen Marine en Archoil AR6915 en AR6930 zijn specifiek geschikt gemaakt voor de scheepvaart, waarbij mengverhoudingen van 1 liter additief op 3000 liter diesel of MGO/HFO worden gebruikt. Let op dat er in uw brandstofadditief naar keuze niet teveel ‘fillers’ zitten. Soms zien we additieven waar slechts 20 procent actieve stoffen inzitten. Da’s mooi voor de fabrikant, maar levert u geen waarde op, en juist een besparing behalen was het doel, toch?

2.            De filler die wél in een cetaanbooster zou moeten zitten is een smerende component, om smering van het brandstofsysteem te verbeteren ten gevolge van de ultra laagzwavelige brandstoffen van vandaag. De genoemde additieven hebben dat in zich.

3.            Ook het verhogen van de oppervlaktespanning van de brandstof heeft een duidelijk positieve uitwerking. Minder slijtage, vervuiling en verbruik. Vergelijk de ingespoten brandstofdruppel met een feestballon. Een heel hard opgepompte ballon knalt veel sneller uit elkaar als je er tik tegenaan geeft dan een zachte. Dus: hogere oppervlaktespanning = méér feest.

Tijdens de compressieslag, waarbij de zuiger omhoogkomt en de kleppen dicht zijn, zal een brandstofdruppel met verhoogde oppervlaktespanning vóór de verbranding nog eens uit elkaar spatten in miljoenen druppeltjes van nano-grootte, waarna door zelfontbranding een vollediger en gelijkmatiger verbranding ontstaat.

Alle kracht

Hierdoor benut u alle kracht die in de gasolie zit. En omdat uw motor vrijwel alle brandstof verbrandt, zullen onverbrande resten zich niet als kool tussen de zuigerveren, klepzittingen en zuigerpetten opbouwen. Dit levert meer kracht en minder verbruik, maar ook zeker langer schonere en minder zure smeerolie op én houdt uw verstuivers veel langer in conditie.

Een metaal passivator in het additief maakt dan vervolgens dat eventuele koolresten niet aan kúnnen koeken en dus richting de uitgang worden gedirigeerd. Gebruikers van de Archoil additieven rapporteren steevast na enkele dagen/weken als eerste dat de motor soepeler loopt, snel oppakt en niet meer rookt. Langdurig gebruik brengt ook de smeerolie in een betere conditie, omdat minder vervuiling minder verzuring van de olie oplevert.

“Wat kost dat dan?” hoor ik u denken. Wel, bij een afname van 20 liter Archoil AR6915 komt u op  34,05 euro per liter. Dat betekent dat u per ton diesel 11,35 euro extra betaalt, ofwel 1,135 cent per liter. Daar staat tegenover dat u tussen de 5 en 15 procent minder verbruik gaat zien, plus een betere smeerolieconditie en minder roetuitstoot.

Archoil AR6930, specifiek voor wat vuilere diesel, komt bij een afname van 20 liter op 29,83 euro per liter. Per ton diesel is dat 7,45 euro extra, ofwel 0,745 cent (dus minder dan één eurocent) per liter. Ook hier wordt gemiddeld 5 tot 15 procent minder verbruik behaald.

Voor verdere informatie en referenties omtrent deze technieken of referenties kunt u contact opnemen met nC Marine, via r.vanhoorn@nc-marine.com of www.nc-marine.com.

‘Zo kan het ook’ is een bijdrage van nC Marine waarin oude, nieuwe, andere, maar vooral betere en kosteneffectieve toepassingen vanuit de praktijk worden besproken waarmee u als binnenvaarder verder kan. 

leaderboard