Overslaan en naar de inhoud gaan
Bent u zeker over de verzekeringsplicht

Bent u zeker over de verzekeringsplicht?

Bent u ondernemer in de internationale scheepvaart? Dan weet u dat het behoorlijk lastig kan zijn om te bepalen waar uw (buitenlandse) werknemers zijn verzekerd voor de sociale voorzieningen, en waar u dus premies voor hen moet afdragen.
Om te voorkomen dat werknemers niet of dubbel verzekerd zijn, en dus in meerdere landen premies afdragen en uitkeringen ontvangen, zijn tussen landen afspraken gemaakt. Hierbij geldt over het algemeen dat werknemers sociaal verzekerd zijn in het land waar de werkzaamheden worden verricht.
‘Rijnvarenden’ werken echter in een korte periode in veel verschillende landen. Voor deze werknemers gelden daarom bijzondere regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Rijnvarendenovereenkomst (voorheen het Rijnvarendenverdrag).


Rijnvarendenovereenkomst
In de Rijnvarendenovereenkomst hebben België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zwitserland afspraken gemaakt over de sociale verzekeringsplicht van werknemers en zelfstandigen die werken op een schip met een Rijnvaartverklaring. De Rijnvaartovereenkomst is alleen van toepassing op Rijnvarenden die in één van de genoemde landen wonen of als hun werkgever in een van deze landen is gevestigd.
In de Rijnvarendenovereenkomst is vastgelegd dat personen die onder de overeenkomst vallen en hun beroepswerkzaamheden hoofdzakelijk uitvoeren op een schip dat op de Rijn vaart, sociale verzekeringspremies zijn verschuldigd in het land waar de exploitant van het schip gevestigd is of waar deze een filiaal heeft. De vraag: welk land moet worden gezien als het vestigingsland, blijkt niet altijd gemakkelijk te beantwoorden.


Schijnverhuizing naar buitenland flink bestraft
Een groot aantal ondernemingen is door de komst van de Rijnvarendenovereenkomst, soms met gekunstelde constructies, verhuisd naar Luxemburg vanwege de lage verzekeringspremies. Door de Nederlandse rechter is al meerdere malen korte metten gemaakt met deze schijnverhuizingen. Begin dit jaar is één van deze zaken uitvoerig in de media aan de orde gekomen. Naar aanleiding van deze kwestie zijn zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer.


In deze zaak moesten Nederlandse Rijnvarenden die hadden gewerkt voor een rederij uit Luxemburg tienduizenden euro’s betalen aan de Belastingdienst. De rederij had ten onrechte geen premies afgedragen in Nederland. Bij navordering door de Belastingdienst bleek dat de rederij failliet was. De Belastingdienst heeft toen de premies voor de sociale verzekeringen teruggevorderd bij de betreffende werknemers.
Deze navordering liep op tot tienduizenden euro’s per persoon. De gedupeerde Rijnvarenden kunnen wel in Luxemburg een verzoek indienen om de onterecht betaalde premies terug te vragen. Of er ook daadwerkelijk is terugbetaald, is ons niet bekend.

Uit deze zaak blijkt opnieuw dat het van groot belang is om duidelijk vast te stellen in welk land u of uw werknemers verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen en in welk land u de premies moet afgedragen. Onjuiste premieafdracht kan leiden tot kostbare verrassingen!
Weten wat dit precies voor u betekent?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de premieplicht voor de sociale verzekeringen van uzelf of uw werknemers? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard