Overslaan en naar de inhoud gaan
voorziening voor toekomstige kosten

Belastingvoordeel voor uw onderneming met voorziening toekomstige kosten

Door de daling van de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 kan het dit jaar veel fiscaal voordeel opleveren om toekomstige kosten naar voren te halen. Dit zorgt er namelijk voor dat de aftrek tegen een hoger belastingtarief plaatsvindt, en uw belastingvoordeel hoger is. Dit doet u door een voorziening voor toekomstige kosten te vormen.

Een voorziening voor toekomstige kosten biedt u de mogelijkheid om toekomstige kosten boekhoudkundig en fiscaal naar voren te halen. U spreidt deze gelijkmatig uit over diverse jaren tot en met het jaar waarin de kosten daadwerkelijk worden gemaakt. Hiermee kunt u aanzienlijke fiscale voordelen behalen.
Fiscaal voordeel door dalende vennootschapsbelasting
Als gevolg van de dalende tarieven in de vennootschapsbelasting, is het in 2019 bijzonder gunstig om toekomstige kosten naar voren te halen. Hieronder ziet u een overzicht van de huidige en toekomstige tarieven in de vennootschapsbelasting.


Vennootschapsbelasting  2019  2020  2021
Winst tot € 200.000          19,0% 16,5% 15,0%
Winst boven € 200.000    25,0% 25,0% 21,7%

Rekenvoorbeeld
Stel u heeft in 2021 groot onderhoud aan uw schip gepland staan voor € 150.000. Dan levert deze aftrekpost u in 2021 een belastingvoordeel op van effectief € 150.000 x 15% = € 22.500. Door de kosten gelijkmatig uit te smeren over 2019, 2020 en 2021 verhoogt u het belastingvoordeel van deze aftrekpost effectief naar € 25.250, namelijk € 50.000 x 19% + € 50.000 x 16,5% + € 50.000 x 15%. Zo heeft u een belastingvoordeel van maar liefst € 2.750.
Door de tariefverschillen tussen de eerste en de tweede schijf is het zelfs mogelijk dat de berekening van het belastingvoordeel nog een stuk gunstiger uitvalt. Let op: de berekening van het belastingvoordeel kan hierdoor ook ongunstiger uitvallen. Laat u daarom goed adviseren bij het vormen van een voorziening.
Ook los van de tariefverschillen is het vormen van een voorziening aantrekkelijk. Door het vormen van een voorziening verlaagt u de winst en verschuift u belastingheffing feitelijk naar de toekomst. Dit levert u daarom ook een rente- en liquiditeitsvoordeel op.


Voorwaarden voor een voorziening
Het is fiscaal toegestaan om een voorziening te vormen ten laste van de winst voor toekomstige kosten indien er (cumulatief) aan de onderstaande drie voorwaarden wordt voldaan:
• Oorsprongseis: de uitgaven waarvoor u een voorziening wilt vormen, moeten hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periode voor de balansdatum.
• Toerekeningseis: de uitgaven zijn toe te rekenen aan de periode voor de balansdatum.
• Zekerheidseis: er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat deze uitgaven zich zullen voordoen.


Niet verplicht
U bent natuurlijk niet verplicht om een voorziening te vormen. Heeft u nog niet-verrekende verliezen? Dan kan het voordelig zijn om geen voorziening te vormen, maar de kosten te laten staan in het jaar waarin deze daadwerkelijk worden gemaakt. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het vormen van een voorziening? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

 

leaderboard