Overslaan en naar de inhoud gaan
ad

Bedrijfsopvolging door uw kind(eren) nu extra interessant?

Overweegt u een bedrijfsopvolging door uw kinderen in de toekomst? Wellicht is het voor u interessant de bedrijfsopvolging naar voren te halen. Dit kan nu fiscaal aantrekkelijk zijn. In dit artikel vertellen we u waarom dat is en waar u bij bedrijfsopvolging goed op moet letten.


Ondernemingswaarde belangrijk
Bij bedrijfsopvolging is de waarde van een onderneming namelijk van groot belang. Wanneer het gaat om een bedrijfsopvolging binnen de familie, is een hoge overdrachtswaarde van de onderneming vaak niet gewenst. De overnemer, meestal uw kind, krijgt daardoor hogere financieringslasten. Dit kan directe invloed hebben op de continuïteit van de onderneming. Een (te) lage overdrachtswaarde van uw onderneming is ook niet gewenst, aangezien de belastingdienst dan vaak de discussie aangaat over de hoogte van de waarde en of er sprake is van een schenking.


Positief gevolg
In slechtere tijden, zoals de huidige coronacrisis, kan uw onderneming in waarde zijn gedaald. Bijvoorbeeld doordat de vooruitzichten van uw onderneming minder goed zijn. Als u een bedrijfsopvolging binnen de familie overweegt, kan het daarom fiscaal aantrekkelijk zijn om de bedrijfsopvolging te vervroegen.


Gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen
Afhankelijk van uw eigen behoeften voor de toekomst kan nog steeds overwogen worden om, onder voorwaarden, gebruik te maken van de gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen. Als u overweegt uw onderneming door een schenking naar een kind over te dragen, geldt nu nog altijd een vrijstelling voor de schenkbelasting ten aanzien van ondernemingsvermogen (incl. 5 procent beleggingsvermogen) van:
• 100 procent vrijstelling tot een bedrag van 1.102.209 euro
• 83 procent vrijstelling over het bedrag daarboven


Let op! Er zijn voorwaarden verbonden aan de bedrijfsopvolgingsregelingen. Begin tijdig aan het traject van opvolging en laat u goed informeren over de voorwaarden en mogelijke gevolgen.
Het is de vraag hoe lang deze gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen in de huidige vorm zullen blijven bestaan. Het ministerie van Financiën heeft onlangs bouwstenen voor een toekomstig belastingstelsel gepresenteerd. Hierin wordt voorgesorteerd op versobering van de regelingen. Hierdoor is het onzeker of een toekomstige bedrijfsopvolging nog even fiscaal aantrekkelijk zal zijn als dat nu het geval is.


Tijdig beginnen
Een bedrijfsopvolging is vaak een proces met een lange doorlooptijd. We raden u daarom aan om hier tijdig over na te denken. Gelet op de huidige situatie en de geluiden van mogelijke versobering van de regelingen is dit wellicht hét moment om hierover met uw beoogde bedrijfsopvolger in gesprek te gaan. Uiteraard denken ook wij graag met u mee, en adviseren we u graag over wat in uw situatie het handigste is.


Meer informatie?
Wilt u weten wat de waarde is van uw onderneming? Of bent u benieuwd naar de (fiscale) mogelijkheden van bedrijfsopvolging voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.

leaderboard