Overslaan en naar de inhoud gaan
ad

2020 fiscaal goed afsluiten? Bekijk de eindejaarstips!

Nu het einde van het jaar nadert, bent u wellicht al bezig met de plannen en doelstellingen voor het nieuwe jaar. Het is echter ook een goed moment om nog na te gaan welke fiscale voordelen u juist dit jaar nog kunt behalen. Zeker met het oog op de coronacrisis.

Hieronder een greep uit onze eindejaarstips voor 2020:

Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte binnen de WKR is dit jaar verruimd. Tot een loonsom van 400.000 euro bedraagt de vrije ruimte 3 procent en over het bedrag daarboven 1,2 procent.

Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte en benut deze maximaal. Maak daarbij gebruik van de doelmatigheidsmarge van 2.400 euro per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk.

Heeft u een groep ondernemingen met personeel? Maak dan alleen gebruik van de concernregeling binnen de werkkostenregeling als dit positief voor u uitpakt. Vanwege de grotere vrije ruimte is dit minder vaak het geval dan vorig jaar.


Spreid uw investeringen uit
Als u investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Het plannen en voor zover mogelijk spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak de moeite. Zo levert een investering van 50.000 euro in 2020 en 2021 een KIA op van 28.000 euro, terwijl een investering van 100.000 euro in 2020 en 0 euro in 2021 slechts 16.307 euro aan KIA oplevert.

Keer nog dit jaar dividend uit
Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2021 omhoog van 26,25 naar 26,9 procent. Het kan daarom interessant zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2021 te laten plaatsvinden. Belangrijk is wel dat deze uitkering dan direct uitgeeft of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening of rekening-courant bij uw bv.

Gebruikt u het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen? Dan behoort het tot uw privévermogen en wordt het in beginsel belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of u spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting u hierover betaalt. Let bij het uitkeren van dividend wel op de voorwaarden die hierover zijn opgenomen in de diverse coronasteunmaatregelen.

Vermijd hoge belasting box 3
Liquiditeiten met een laag rendement, zoals uw bedrijfsbankrekening, kunt u als ondernemer het best pas ná 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkomt u de relatief hoge belasting in box 3. Andersom is het verstandig om noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór 31 december van dit jaar over te maken naar uw bedrijfsrekening.

U kunt als particulier de hoge belastingdruk in box 3 op met name spaargeld vermijden, door de oprichting van een spaar-bv of fonds voor ‘gemene rekening’. U betaalt dan ongeveer 38 procent belasting over het daadwerkelijk ontvangen rendement tot 245.000 euro.

Als gevolg van de lage rente is dat vele malen minder dan de 0,59 tot 1,76 procent belasting die u in 2021 over uw spaarsaldi betaalt in box 3. Wel wordt de vrijstelling in box 3 in 2021 verhoogd naar 50.000 euro per persoon.

Koop een elektrische auto vóór 2021
Bent u als ondernemer van plan bent om binnenkort een elektrische auto aan te schaffen? Dan is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. Vanaf 2021 gaat de bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog van 8 naar 12 procent.

Bovendien geldt deze 12 procent bijtelling in 2021 slechts voor de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde, in plaats van de eerste 45.000 euro, zoals nu nog het geval is. Over het bedrag daarboven betaalt u 22 procent bijtelling. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

Let bij de aanschaf van een elektrische auto ook op de aanvraag van de milieu-investeringsaftrek. Dit levert u een extra voordeel op in de vorm van een aftrekpost.

Wilt u meer tips?
Dit is slechts een greep uit onze eindejaarstips, maar er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Op onze website www.drv.nl vindt u een uitgebreid overzicht van alle eindejaarstips. Wilt u weten hoe u nu (en later) meer belasting kunt besparen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag met u naar uw mogelijkheden!

logo

Ad Verdoorn regelt al meer dan 25 jaar belastingzaken voor de binnenvaart. In zijn column behandelt hij fiscale regelingen uit zijn dagelijkse praktijk waarmee binnenvaartschippers hun voordeel kunnen doen.


 

leaderboard