Overslaan en naar de inhoud gaan
Jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer - afdeling Rijnstreek
Henk van Laar (rechtsvoor) feliciteert Jaap de Groen met diens gouden jubileumspeldje. Foto Routard
Jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer - afdeling Rijnstreek

'Zoals de schippers erover denken, is de beste brug een tunnel of aquaduct'

Voorzitter Henk van Laar opent de vergadering in Alphen dit keer zonder hamer. Vergeten. Het onderwerp dat deze jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer - afdeling Rijnstreek in vogelpark Avifauna bovenaan staat, is de Gouwe en alles wat ermee samenhangt.

TRUUS DEN HARTOG

En zoals de schippers erover denken, is de beste brug een tunnel of aquaduct. Dat komt ook steeds ter sprake. Uiteraard de hefbrug in Boskoop met haar cultuurhistorische waarde, die constructief onveilig werd verklaard door verregaande corrosie en wekenlang buiten gebruik was. Maar welke oplossing komt er voor een brug die de technische houdbaarheidsdatum heeft overschreden? De brug dateert uit 1935. Permanent openzetten zoals de hefbrug in Rotterdam? Met een traditionele brug erachter? Of gewoon afbreken en accepteren dat sommige kunstwerken nu eenmaal geen eeuwigheidswaarde hebben?

De Gouwe is een belangrijke vaarwegroute, mede door de vestiging van bierbrouwer Heineken die zijn eindproduct via de Gouwe naar Rotterdam verscheept. “Last van kunstwerken wordt last van monumenten”, volgens voorzitter Van Laar. Hij hekelt in zijn jaarrede de gebeurtenissen rondom de Giessenbrug over de Schie. De renovatie van de brug staat gepland in 2026 en blijft tot die tijd dicht, waardoor de vaarweg van een klasse 3.1 is afgewaardeerd tot een klasse 2. “Onvoorstelbaar”, vindt Van Laar, “terwijl voor 4 tot 8 ton een tijdelijke oplossing mogelijk is, stelt de minister dat de binnenvaart kan ballasten en daarmee het probleem is opgelost”.

Gouden speldje

Al 50 jaar lid is Jaap de Groen van de Poolster. Een lange periode, waarin hij samen met zijn vrouw zich onder meer heeft ingezet voor probleemjongeren - door ze aan boord op te leiden. De eerste keer dat hij via het STC (Scheepvaart en Transport College) een stagiair kreeg toegewezen met een ‘probleem’ was hij verrast. Maar al snel had De Groen de juiste benadering voor 'jongeren met een handvat' te pakken.

En zo zijn er nog velen gevolgd aan boord die daarbij speciale aandacht nodig hadden. Vaak is dat goed gegaan, maar soms waren er ook teleurstellingen. Er is een filmpje gemaakt waarin De Groen uitlegt hoe met de jeugd om te gaan. Een bruikbare handleiding voor schippers die te maken hebben met stagiairs die niet helemaal volgens de regels functioneren. De Groen is de enige jubilaris dit jaar in deze Schuttevaer-afdeling.

De aftredende bestuursleden van Rijnstreek krijgen allen met applaus weer het vertrouwen voor een volgende periode. De enige wisseling is bij het secretariaat, dat nu in handen ligt van Marco Wubben - met Andries de Weerd als tweede secretaris.

(Het complete verslag van deze jaarvergadering van 11 januari staat op pagina 15 van onze eerstvolgende Scheepvaartkrant.)

leaderboard