Overslaan en naar de inhoud gaan
schipper
Laurens Sinaasappel bij zijn Johanna Engelina. Foto Heere Heeresma jr.
‘Mijn klacht is onredelijk bestuur’

Zeilcharterschippers wachten al maanden op hun TVL

Een twintigtal zeilcharterschippers heeft door een verkeerde SBI-code nog steeds niet de TVL ontvangen waar zij recht op hebben. Een verzoek tot het omzetten van hun SBI-code stuit op langdurige ambtelijke procedures.

HEERE HEERESMA JR

Laurens Sinaasappel, schipper en eigenaar van de tweemastklipper Johanna Engelina, is een van een twintigtal zeilcharterondernemers dat al maanden wacht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) waar zij op grond van de coronasteunmaatregelen aanspraak op maken. Ambtelijke oorzaak hiervan is dat de Standaard Bedrijfs-Indelingscode (SBI) die zij toegewezen hebben gekregen niet overeenstemt met hun daadwerkelijke bedrijfsactiviteit.

“Mijn probleem met de TVL is dat ik mijn bedrijf in 1998 heb opgericht, met als bedrijfsomschrijving organisator van complete zeilreizen aan boord van schepen. Later hebben ze er een SBI-code aan gekoppeld en ik werd reisorganisator. Maar dat was van geen enkele invloed, want die SBI-code was nooit van belang. Alleen met de coronacrisis en de daarvoor opgetuigde maatregelen was de SBI-code van de ene op de andere dag wel van levensbelang. Want in mijn geval was ik reisorganisator, waardoor ik een vergoeding kreeg van 6 procent over mijn omzet. In plaats van de 43 procent voor passagiersvaart en veerdiensten.”

Sinaasappel vervolgt: “Zodra dat bekend was, heb ik in augustus een brief geschreven naar de Kamer van Koophandel (KvK) dat ik verkeerd geregistreerd was. Hypotheekakte overlegd en zo. Dat werd acuut met terugwerkende kracht door de KvK gehonoreerd. Dat was geen enkel probleem. Wij dienden op 14 oktober de aanvraag voor de TVL van het derde kwartaal van 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in. En toen bleek dat je op je kop kon gaan staan, maar de peildatum was 1 maart. En wat er daarna aangepast of veranderd werd, daar keken ze niet naar. Half november kreeg ik als antwoord dat ik 6 procent van mijn omzet vergoed kreeg. Maar daarmee viel ik onder de norm, dus ik kreeg niks.”

Bezwaar

“Op 5 december heb ik als bezwaar ingediend dat de SBI-code die bij het RVO bekend was niet klopte met die waarmee ik bij de KvK ingeschreven stond,” vult Sinaasappel aan. “Toen was het twee weken stil en kreeg ik 23 december als reactie van het RVO dat ze zes weken nodig hadden om te kijken of mijn bezwaar gegrond was. Op 7 februari kreeg ik een brief dat ze nog eens zes weken extra nodig hadden. Dat werd dus 30 maart. Tussendoor had ik de TVL voor het vierde kwartaal aangevraagd en kreeg ik hetzelfde verhaal. Bezwaar ingediend, weer zes weken uitstel. Dat liep op 8 maart af en op 2 maart kreeg ik het bericht dat ze daar ook zes weken uitstel voor namen, met als datum 30 april. Alles bij elkaar heb ik 1000 euro TVL ontvangen als reisorganisatie, maar we zijn nu vijf maanden verder en ik heb nog geen uitspraak op mijn bezwaren gekregen.”

“Ik heb gebeld en kreeg een mevrouw van een callcenter aan de lijn, die zei: We vallen nog in de beslistermijn, dus u moet maar even geduld hebben. Ik zei: Ik kan niet een halfjaar een boot van niks draaiende houden. Ik moet keuringen doen, havengelden en hypotheken lopen allemaal door. En er komt gewoon nul reactie. Het is al erg genoeg als je een afwijzing krijgt, maar dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Nu heb ik een officiële klacht ingediend bij het RVO. Ze hebben teruggebeld en ze gingen kijken wat ze konden doen. Maar ik ben ook bezig met een advocaat. Mijn klacht is onredelijk bestuur. De wet is opgetuigd om mensen te helpen, maar als je vijf maanden moet wachten op een uitspraak, dan is die eerste hulp ver achterhaald. Dus ik ben iets van zes brieven en vier telefoontjes verder, maar nog steeds nul op het rekest.”

Rechtszaak

Laurens Sinaasappel heeft simpelweg de foute SBI-code. Maar er zijn ook zeilcharterondernemers met meerdere SBI-codes; een voor de hoofdactiviteit en een of meerdere voor nevenactiviteiten. Volgens Paul van Ommen, directeur van de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ, is er inmiddels vooruitgang geboekt bij het veranderen van SBI-codes die niet overeenstemmen met de hoofdactiviteit van de zeilcharterondernemer.

“Er is een rechtszaak gevoerd en in december heeft de rechtbank in de uitspraak gezegd dat de ondernemer zelf uitmaakt wat zijn hoofdactiviteit is. Dat kan achteraf geverifieerd worden, maar bij de aanvraag van de regeling maakt hij zelf uit wat zijn hoofdactiviteit is. Dat heeft een heleboel schippers geholpen. Wij denken dat we een goed beeld hebben van hoeveel mensen in onze sector niet de maximale steun kregen uit de TVL-regeling.”

“Er zijn er dertig bij ons bekend met wie we intensief communiceren. Een tiental daarvan werd door deze rechtszaak direct geholpen, omdat zij op basis van de verkeerde hoofdactiviteit een TVL kregen. Er bleven er nog ongeveer iets meer dan twintig over die helemaal niet de goede SBI-code hadden, dus alleen maar codes hadden die hen wel wat steun opleverden voor bijvoorbeeld een reisorganisatie, maar niet voor een passagiersschip. Dat bleek een halsstarrig onderwerp. De overheid zei: het is uw eigen verantwoordelijkheid welke code u heeft, dat kunt u moeilijk aan ons toerekenen.”

“Die ondernemers ontvingen veel minder steun dan hun collega’s die wel de goede code hadden. Maar voor dit kwartaal, Q1 2021, zal dat anders zijn. Nu mogen ondernemers zelf bepalen wat hun hoofdactiviteit is. Ze moeten dan wel bezwaar hebben aangetekend in het proces, en ze moeten kunnen aantonen dat ze die hoofdactiviteit daadwerkelijk uitvoeren. Dus dat je inderdaad je omzet daadwerkelijk genereert door het varen met passagiers als dat de code is.”

Goede stappen

Kunnen de zeilcharterondernemers met terugwerkende kracht de TVL over Q3 en Q4 2020 claimen? “Nee, dat is nog niet duidelijk”, aldus Van Ommen. ‘Het lijkt nu alleen om Q1 van 2021 te gaan en niet om de twee laatste kwartalen van 2020. Dat is de volgende strijd. Voor een deel van de sector, de zeevaart en de motorpassagiersvaart, is de schade opgelopen in Q1 van 2020, want die voeren toen al. Q2 en Q3 zijn voor het grootste deel van de sector de varende maanden, al zijn dat niet de maanden dat je het meeste geld binnenkrijgt - want die reizen zijn al eerder geboekt.”

“Maar die eerste twee kwartalen zijn niet meegenomen in de TVL-regeling, alleen Q3 en Q4 van 2020. De hulp ijlt een beetje na. Men heeft al diep in de eigen zakken moeten tasten om de lopende kosten te dekken, maar er zijn goede stappen gezet. De eerste goede stap was die rechtszaak en de tweede goede stap is dat voor Q1 2021 wel echt gekeken wordt naar de daadwerkelijke hoofdactiviteit en niet naar wat je toevallig is toegekend.”

leaderboard