Overslaan en naar de inhoud gaan
zeeland
Archieffoto SGP Zeeland

Zeeland aan de slag met ligplaatsentekort

De provincie Zeeland gaat in overleg met diverse ligplaatseigenaren bepalen hoe er voor voldoende plek gezorgd kan worden. Deze actie is een direct gevolg van een aangenomen motie van SGP Zeeland over het steeds nijpender ligplaatsentekort in Zeeland voor binnenvaartschippers.

Volgens SGP-statenlid Joan van Burg zijn er de afgelopen maanden meerdere malen signalen geweest dat het gebrek aan ligplaatsen voor de binnenvaart in Zeeland urgent is. Zo zouden er in de Sloehaven amper wachtfaciliteiten zijn voor binnenvaarttankers.

De provincie zal de komende tijd dan ook in gesprek gaan met ligplaatseigenaren en -beheerders. De provinciale overheid is op een aantal plaatsen zelf eigenaar en beheerder van vaarwegen, maar heeft daarmee dus niet direct zeggenschap over alle kades of ligplaatsen. Zomaar ligplaatsen uitbreiden, is ook niet altijd mogelijk. Een van de uitdagingen die in dit kader worden genoemd, is de aanwezigheid van een Natura 2000-gebied: dat beperkt mogelijkheden voor groei.

Plan van aanpak
Daarnaast moeten de knelpunten van het tekort in kaart worden gebracht en voorgelegd worden aan Provinciale Staten vaan Zeeland. Aan de hand van de gesprekken en het onderzoek moet er een voorstel komen voor een plan van aanpak om de ligplaatstekorten in de provincie te verminderen of weg te nemen.

De statenleden pleiten er bovendien voor om de zaken die eenvoudig opgelost kunnen worden ook zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doen van kleine aanpassingen aan kades, om ze direct bruikbaar te maken voor de binnenvaart.  

Overleg
Voor de Sloehaven staat al een overleg gepland met North Sea Port en een rederij uit de tankvaart. North Sea Port zou bekend zijn met het probleem en de mogelijkheden onderzoeken. Diverse vertegenwoordigers van bedrijven in de binnenvaart hebben inmiddels ook al contact gehad met de politieke vertegenwoordigers over ligplaatsen.

Zo is gedeputeerde Van der Maas afgelopen 10 mei in gesprek gegaan met Koninklijke BLN-Schuttevaer. Daarbij is onder meer afgesproken om de mogelijkheden te bezien voor de voormalige PZEM-kade als tijdelijke wachtplaats. Er komt ook een structureel overleg tussen de provincie, binnenvaartsector en de waterwegbeheerders.

leaderboard