Overslaan en naar de inhoud gaan
Containervaart
Archieffoto

WHO voor vaccinatie tegen corona in hele transportsector

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een aanbeveling rondgestuurd met richtsnoeren om zeevarenden op vrachtschepen voorrang te verlenen bij vaccinatie tegen het Covid19. Volgens een medewerker van de wereldorganisatie is de WHO voorstander van vaccinatie in de hele EU-transportsector, inclusief de binnenvaart, wegens de veelvuldige beroepscontacten van de scheepsbemanningen onderling. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), die herhaaldelijk had gepleit voor een eerlijke wereldwijde verdeling van de coronavaccins onder zeevarenden, heeft de aanbeveling van de WHO toegejuicht.

 

JAN SCHILS

 

In de aanbeveling van de WHO en in de pleidooien van de IMO worden alleen zeevarenden genoemd. Er wordt geen gewag gemaakt van de bemanningen van binnenschepen, die ook in heel Europa actief zijn en veel met mensen in aanraking komen. Bij de WHO was geen woordvoerder beschikbaar, maar een medewerker van het secretariaat-generaal verklaarde dat de WHO “eerder al ervoor pleitte dat bij vaccinatie tegen Covid19 met voorrang aandacht moet worden besteed aan onder meer beroepsgroepen zoals het transport. En de bemanningen in de binnenscheepvaart valt daar natuurlijk onder.”

Ook de ECSA en de ETF zijn tevreden met de bijgewerkte richtsnoeren van de WHO, die in overeenstemming zijn met hun eerdere oproepen om zeevarenden bij voorrang toegang te geven tot vaccinatie. Zij prijzen de initiatieven die reeds in een aantal Europese landen zijn genomen.  Er moet echter meer worden gedaan en daarom dringen ECSA en ETF er bij de EU-lidstaten op aan om zeevarenden versneld te laten vaccineren. Want zeevarenden worden nog over de hele wereld geconfronteerd met ernstige beperkingen waardoor velen van hen op zee vastzitten, met het risico op ernstige problemen voor hun fysieke en mentale welzijn, die bovendien de activiteiten van en op schepen kunnen hinderen of onmogelijk maken. Hierbij moet men bedenken dat de toeleveringsketen de wereld voor 90 procent voorziet van alle goederen die we gebruiken of (als voedsel) consumeren. Denken we maar medische uitrusting en geneesmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, vaccins ter bestrijding van Covid19 e.d.

leaderboard