Overslaan en naar de inhoud gaan
Werkzaamheden voor aanleg van vier extra overnachtingsplekken Merwede op schema
De damwand brengt de nieuwe kade al aardig in beeld. Foto Rijkswaterstaat

Aanleg van vier extra overnachtingsplekken Merwede op schema

Steeds meer en almaar grotere schepen bevaren de Boven-, Beneden en Nieuwe Merwede. Op termijn wordt daardoor een tekort voorzien aan overnachtingsplaatsen op bepaalde trajecten. Om deze extra vraag voor een deel op te kunnen vangen, realiseert Van den Herik-Strukton in opdracht van Rijkswaterstaat vier overnachtingsplaatsen in Vluchthaven Gorinchem.

Afgelopen voorjaar zijn de werkzaamheden begonnen. Vooralsnog verlopen die voorspoedig, vertelt Cees-Jan Baan, uitvoerder voor de combinatie Van den Herik-Strukton: “Na het inrichten van het bouwterrein en het verwijderen van de oeverbekleding en bestrating, begonnen we met het plaatsen van de stalen damwanden. Inmiddels zijn alle damwanden geplaatst. De nieuwe kade krijgt hierdoor al aardig vorm - mooi om te zien. We gaan nu verder met het verankeren van de damwanden door het boren van ankers en aanbrengen van een gording”.

De ankers (lange stalen strengen) worden achter de damwand in de grond geboord en met een speciale constructie aan de damwand bevestigd. Baan: “We zijn nu ongeveer halverwege met het boren van de ankers. Als die geboord zijn, plaatsen we een horizontale gording, die de belasting over meerdere ankers verdeelt”. Vervolgens wordt er een riolering aangelegd, die nodig is om in de eindsituatie voor een goede afwatering te zorgen.

Daarna is nog het nodige werk te verrichten, waaronder het aanvullen achter en afspannen van de damwand en het plaatsen van de deksloof. Deze balk dekt de bovenzijde van de damwand af. “Het laatste deel van de werkzaamheden bestaat uit het weghalen van de oude meerpalen, baggeren, het aanbrengen van nieuwe bodembescherming, terugplaatsen van de nieuwe meerpalen en plaatsen een drijvende steiger. Met de bodembescherming voorkomen we dat schroefbewegingen van de schepen uitspoeling van de bodem veroorzaken”.

Schaftvoorzieningen

De coronacrisis heeft weinig problemen veroorzaakt. Baan: “Alleen de levering van de damwanden was wat vertraagd, doordat de coater van de damwand minder capaciteit kon inzetten. Verder volgen we de richtlijnen van het RIVM, maar kunnen gewoon doorwerken. We hebben wel meer schaftvoorzieningen geplaatst, zodat de verschillende onderaannemers die op het terrein werken niet in één ruimte hoeven te zitten.’

Baan verwacht bij de verdere realisatie van de overnachtingsplekken ook geen belemmeringen: “De werkzaamheden zijn vrij traditioneel en we werken met ervaren onderaannemers. Ik vertrouw erop dat ook de komende werkzaamheden vlot verlopen”. Naar verwachting worden de nieuwe overnachtingsplekken eind 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. (Bron: Rijkswaterstaat)

leaderboard