Overslaan en naar de inhoud gaan
loods
Loodswezen

Werkgroep moet conflict Vlaamse overheid en sluiswachters oplossen

De Vlaamse minister van bestuurszaken Liesbeth Homans stuurt maandag een delegatie van ambtenaren naar de onderhandelingen met vakbondsafgevaardigden van de vakbonden om meer duidelijkheid te scheppen over de voorstellen van de Vlaamse regering voor wijzigingen aan hun ambtenarenstatuut, waaronder het salarissysteem en de sociale voorwaarden. Het wordt de eerste werkgroep tussen beide partijen, die daarna wekelijks bijeen zal komen.

Deze oplossing voor het conflict tussen beide partijen werd eergisteren mogelijk toen Homans een akkoord bereikte met de christelijke en socialistische vakbonden ACV en ACOD van de zeeloodsen en sluiswachters, waarop de massale staking van de loodsen in de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge en van de sluiswachters op onder andere het volledig platgelegde Albertkanaal onmiddellijk werd opgeheven. Door de staking lagen meer dan zestig zeeschepen en tientallen binnenschepen de hele dag geblokkeerd.

De staking was gericht tegen veranderingen in het ambtenarenstatuut, meer bepaald de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. De zeeloodsen vrezen voor salarisverlies en afbraak van de vergoedingen voor ziektekosten en dergelijke. Minister Homans verklaarde dat de vakbonden tijdens het overleg hadden aangegeven dat zij meer tijd nodig hebben om over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden te overleggen.

Overeengekomen werd dat er wekelijks een werkgroep bijeenkomt van ambtenaren van de Vlaamse overheid en van de betrokken vakbonden. De eerste vergadering zal reeds aanstaande maandag worden gehouden. “Intussen worden alle vakbondsacties onmiddellijk stopgezet", meldde minister Homans direct na afloop van het overleg met de vakbonden.

Opgelucht

De ACOD en de ACV reageerden opgelucht op het compromis. ACV-secretaruis Kurt Callaerts van het ACV is tevreden dat de door Homans voorgestelde statutenwijziging voor de ambtenaren voorlopig van de baan is. Hij wees erop dat het wel om een mondelinge afspraak gaat. Callaerts:  “We geven de minister wel het voordeel van de twijfel.” ACOD-secretaris Jan Van Wesemael verklaarde "met goede hoop" de eerste bijeenkomst van de werkgroep aanstaande maandag tegemoet te zien. “De minister gaat haar punten op tafel leggen, maar wij gaan dat ook doen", aldus Van Wesemael. 

leaderboard