Overslaan en naar de inhoud gaan
laagwaterrr
Grafieken uit de Droogtemonitor 2020.

Waterstanden Rijn en Maas dalen verder

Het neerslagtekort in ons land is verder toegenomen omdat er bijna geen regen valt. Als het droge weer ook in de landen om ons heen aanhoudt, betekent dit dat de afvoeren en waterstanden van de Rijn en de Maas verder gaan dalen.

Vooral de afvoer van de Rijn is met ruim 1500 m3/s op (Droogtemonitor 20 mei) erg laag voor de tijd van het jaar. Normaal is dit 2100 m3/s. De afvoer van de Maas is momenteel ongeveer 70 m3/s en daalt licht. Hiermee zijn de rivierafvoeren op dit moment lager dan gebruikelijk, maar wel voldoende om aan de watervraag te voldoen.

De dalende waterstanden hebben een direct effect op het scheepvaartverkeer. Zo heeft de scheepvaart op de Waal en de IJssel te maken met diepgangbeperkingen. Rijkswaterstaat publiceert minst gepeilde diepten, zodat de scheepvaart kan anticiperen op de hoeveelheid lading die meegenomen kan worden.

Opzetten

De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar mogelijk maatregelen, zoals met het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt onder meer in het IJsselmeergebied en door stuwen in regionale watersystemen. Het IJsselmeerpeil is eerder deze maand extra opgezet. Ook in de Maas is het peil benedenstrooms van Maasbracht omhoog gebracht om de grondwaterstand in de omgeving te ondersteunen.

Verschillen

De regionale verschillen in de grondwatersituatie zijn groot. De standen variëren van normaal tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Uitzonderlijk lage grondwaterstanden komen met name voor op de hoger gelegen zandgronden, waar de aanvoer van rivierwater niet mogelijk is. In die gebieden vallen lokaal al watergangen droog. De eerste onttrekkingsverboden zijn van kracht, dit is eveneens eerder in het seizoen dan gebruikelijk. De waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen waar mogelijk maatregelen.

leaderboard