Overslaan en naar de inhoud gaan
Waterbeheerders in actie tegen record-lage Maasafvoer
Langs de Maas; in Nederland een gekanaliseerde rivier.
Wachttijden schepen tot vier uur voor de sluizen voorspeld

Waterbeheerders extra zuinig door record-lage Maasafvoer

De Vlaamse Waterweg nv en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om de extreem lage Maasafvoer het hoofd te kunnen bieden. Het Maasdebiet vestigt momenteel laagterecords. De huidige waterafvoer van de Maas in Luik (net stroomopwaarts bij de aftakking naar het Albertkanaal) bedraagt amper nog 35 kuub per seconde (normaal: 250 m3/s).

Gezien het uitzonderlijke lage Maasniveau en het intensieve watergebruik van het Nederlandse en Vlaamse waterwegennet, nemen beide waterbeheerders in onderling overleg al geruime tijd maatregelen om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen en diepgangbeperkingen te voorkomen.

In Vlaanderen gebeurt dat onder meer met het zuinig of gegroepeerd schutten van schepen met een maximale wachttijd van vier uur, het terugpompen van een deel van het debiet dat ontstaat door het schutten van schepen, het gedeeltelijk dichtzetten van waterdepots voor landbouwirrigatie en natuur. Ten slotte geldt de oproep om zuinig om te gaan met water en vaar- en diepgangbeperkingen op de Kempense kanalen.

Julianakanaal

Over de grens treft Rijkswaterstaat maatregelen. Zo worden schepen op het Julianakanaal gegroepeerd geschut, waarbij de maximale wachttijd voor de scheepvaart kan oplopen tot opnieuw vier uur. Water dat bij schutten ‘verloren’ gaat, wordt deels teruggepompt of opgespaard via een spaarbekken. De diepgangbeperking voor de Zuid-Willemsvaart geldt natuurlijk ook in Nederland en er wordt gebruik gemaakt van schotbalken om een aantal stuwen op te hogen, zodat meer water kan worden vastgehouden. De zeven vistrappen zijn deels gesloten.

Het Albertkanaal beschikt op de sluizen van Olen, Ham en Hasselt al over pompinstallaties die het mogelijk maken om voortdurend grote hoeveelheden water terug te pompen van het afwaartse kanaalpand naar het opwaartse. Omdat dit, bij de huidige zeer lage Maasafvoeren nog steeds onvoldoende is, is besloten om op de overige sluizen van het Albertkanaal (Wijnegem, Diepenbeek en Genk) nog extra mobiele pompen te plaatsen. Deze pompen worden dankzij de samenwerking door Rijkswaterstaat aangeleverd.

Afvoerverdrag

Het Maasafvoerverdrag tussen Vlaanderen en Nederland regelt al vele jaren de gelijke verdeling van het beschikbare water tussen Vlaanderen en Nederland. Het verdrag bevat ook afspraken tussen beide partijen over de verdeling van het beschikbare Maaswater bij lage afvoeren: zo is bij lage Maasafvoeren elke partij ertoe gehouden besparingen op haar watergebruik door te voeren om zo te kunnen voldoen aan het vooraf opgelegde scenario.

leaderboard