Overslaan en naar de inhoud gaan
Binnenvaart
Archieffoto

Wachtdok voor 32 grotere binnenschepen in Zandvliet

In de Antwerpse haven, meer bepaald op de rechter Scheldeoever, bestaat reeds jarenlang een tekort aan voldoende en geschikte wachtplaatsen voor de binnenvaart. Aan deze behoefte aan bijkomende capaciteit zal voldaan worden door de aanleg van een wachtdok langs de Schelde-Rijn-verbinding ter hoogte van de Noordlandbrug in Zandvliet, tegenover het chemiebedrijf BASF.

JAN SCHILS

Dat hebben het Antwerpse havenbedrijf en de Vlaamse Waterweg (de beheerder van het binnenvaartnet in Vlaanderen), die al een initiatief in die richting hebben genomen, bekendgemaakt.

In het nieuwe wachtdok zal plaats zijn voor 32 binnenschepen, vooral grotere schepen met zwaardere lading zoals tankschepen. De doelgroep bestaat uit binnenschepen tot klasse VIb. Gezien de activiteiten op de rechter Scheldeoever, de aard van de activiteiten van de verschillende segmenten in de binnenvaart en de specificaties van de andere wachtplaatsen op de rechter Scheldeoever worden op deze locatie in Zandvliet vooral tankschepen verwacht en in mindere mate droge ladingschepen en containervaart, die zich vooral op de vaar-as Schelde-Rijnkanaal bevinden.

Over drie jaar moet dit dok operationeel zijn. Zo lang duurt de bouw, maar het is ook wachten op de goedkeuring van een milieueffectrapport (MER).

leaderboard