Overslaan en naar de inhoud gaan
Maurits von Martels.

Von Martels wil opheldering over stremming sluis Delden

Tweede Kamerlid Von Martels (CDA) heeft woensdag 15 augustus naar aanleiding van de stremming van sluis Delden op het Twentekanaal vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Vanwege de vakantieperiode zit Rijkswaterstaat krap qua personeel. Het was de bedoeling

dat de sluis in het weekend gewoon zou schutten, maar helaas moest deze tussen 17.00 en 8.00 uur toch gesloten worden vanwege ziekte. Rijkswaterstaat spreekt van overmacht en zegt er alles aan te doen om de bezetting rond te krijgen. Het personeel dat niet op vakantie of ziek is, draait overuren of wordt ingezet om het water te peilen vanwege de droogte.

 

Vragen

Von Martels wil van de minister weten of de berichtgeving klopt dat sluis Delden is gesloten vanwege

het feit dat er te weinig personeel beschikbaar is door de vakantieperiode en door ziekte. En of de minister van mening is dat er een juiste afweging van belangen is gemaakt. ‘Is bijvoorbeeld bij het nemen van het besluit ook voldoende meegewogen dat de (financiële) belangen van de binnenvaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van de binnenvaart groot zijn?’ Het Kamerlid voegt hier nog aan toe: ‘Terwijl de schepen door de lage waterstand ongeveer de helft van de capaciteit kunnen laden - en dus vaker moeten varen -  hetgeen inhoudt dat er juist meer scheepvaartbewegingen zijn, waardoor de sluis juist vaker open zou moeten’.

Von Martels wil ook meer duidelijkheid over de woorden van de woordvoerder van Rijkswaterstaat dat ‘Het even niet anders kan’. Hij is benieuwd of de minister de conclusie deelt dat ‘er gewoon te veel sluiswachters zijn wegbezuinigd’ en dat er ‘ook nog eens files op het Twentekanaal zullen ontstaan van schepen die moeten wachten’. Daarnaast wil het Kamerlid weten of de minister bekend is met het personeelstekort en de gevolgen daarvan. En welke stappen de minister sindsdien ondernomen om aan dat tekort of de gevolgen een einde te maken.

De CDA’er vraagt tevens of Rijkswaterstaat vooraf contact heeft gehad met de binnenvaartschippers en bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer over water en of betrokkenen in de gelegenheid zijn gesteld om hun bevindingen kenbaar te maken. Von Martels wil ook antwoord van de minister op de vraag of er nog andere sluizen in Nederland gestremd geweest zijn vanwege een tekort aan personele capaciteit bij Rijkswaterstaat. En of de minister de komende periode nog dergelijke stremmingen verwacht. Met het oog hierop wil het Kamerlid ook weten of het personeel dat de sluizen bedient uitwisselbaar is met medewerkers die sluizen bedienen elders in het land.

 

leaderboard