Overslaan en naar de inhoud gaan
stage
Stage lopen bij de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (Archieffoto ELV).

Vluchtelingen aan het roer in Duitse binnenvaart

De Duitse binnenvaartorganisatie BDB neemt actief deel aan een project voor arbeidsmarktintegratie van erkende vluchtelingen.

Het gaat om ‘Smart St@rt’, een door het ministerie van onderwijs bekostigd project voor geïntegreerde scholing van vluchtelingen in technische en taalkundige vaardigheden - als zij-instromers in de binnenvaartsector en de logistiek. Het project loopt tot augustus 2020.

Voorwaarde voor een succesvolle integratie van vluchtelingen in de samenleving - in aanvulling op het leren van talen, acceptatie en aanpassing aan de culturele en sociale waarden - is ook bij onze oosterburen de stabiele integratie op lange termijn op de arbeidsmarkt. Dat dit gepaard gaat met ‘specifieke uitdagingen’ is recentelijk al door de OESO vastgesteld, op basis van een uitgebreide bedrijfsenquête in Duitsland.

Tekorten

De aanhoudende tekorten aan geschoolde werknemers – ook in Duitsland - maakt het voor de beide sectoren van het project niet bepaald alledaagse kost. Het is een probleem vast personeel te vinden op de Duitse vrachtschepen, met name voor kleine bedrijven met een of twee medewerkers - veelal de particuliere binnenschippers.

Bovendien is in 2015 meer dan 30 procent van de huidige werknemers in de binnenvaartbranche 55 jaar of ouder. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt maken actie noodzakelijk, om vluchtelingen hierop te wijzen en op voor te bereiden. Dat gebeurt door deelname aan relevante proefprojecten en trainingsconcepten op weg naar werk.

In Nederland bestaat een soortgelijke problematiek in de vergrijzende binnenvaart, waarvoor momenteel op initiatief van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) in Rotterdam een Strategische Arbeidsmarktagenda wordt ontwikkeld. Die moet leiden tot ‘een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel in de sector, nu en in de toekomst’.

leaderboard