Overslaan en naar de inhoud gaan
Obstakels bij brug 2 op het kanaal Dessel-Turnhout.
Gevaarlijk obstakels bij brug 2. Foto Arie van den Akker, ms Amor.

Vlaamse Waterweg pakt obstakels op kanaal Dessel-Turnhout aan

Naar aanleiding van het bericht over de aanwezigheid van gevaarlijk obstakels bij brug 2 op het kanaal Dessel-Turnhout, waardoor al heel wat schippers schade hebben opgelopen aan hun vaartuig, zegt De Vlaamse Waterweg al een aantal maatregelen genomen te hebben om de scheepvaart zo weinig mogelijk hinder te bezorgen en de passage voor schepen veilig te laren verlopen. Dat is dus kennelijk niet helemaal gelukt, want verschillende schippers hebben ter plaatse wel degelijk schade opgelopen. “Op jaarbasis heb ik wel 20.000 euro krasschade door deze gevaarlijke plek”, zo zegt een van de betrokken schippers. De komende twee weekenden worden er vervroegd werken uitgevoerd op het gevaarlijke traject en is er geen scheepvaart mogelijk, zo laat De Vlaamse Waterweg weten.

 

JAN SCHILS

 

Woordvoerster en externe communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Waterweg, Liliane Stinissen, licht de maatregelen toe: “De Vlaamse Waterweg heeft te Retie de oude brug over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten afgebroken. Deze zal vervangen worden door een nieuwe ophaalbrug. Het landhoofd van de oude brug zit verankerd aan een voet in de kanaalbodem, die bijgevolg mee moet uitgebroken worden”.

 

obstakel bij brug 2.

 

Volgens Stinissen is er een uitgebreide signalisatie op het terrein aangebracht, bestaande uit groene boeien op linkeroever, lichten op rechteroever, scheepvaartsignalisatie met aanduiding van beperking van golfslag op- en afwaarts de site en het invoeren van een snelheidsbeperking van 5 km/u. Bijkomend wordt ook nog de doorvaartbreedte aangegeven en zijn er ook rode boeien aanwezig voor de werken aan rechteroever. In overleg met schippers die dit traject veel bevaren, wordt ook nog een houten verbinding aangebracht tussen de twee balken op rechteroever, die als ‘mikpunt’ gebruikt kan worden voor de passerende schepen. Door het respecteren van deze signalisatie, inclusief de snelheidsbeperking, is het mogelijk om deze locatie veilig door te varen, aldus de woordvoerster.

 

De Vlaamse Waterweg heeft de aannemer opdracht gegeven om de resterende funderingen zo snel mogelijk te verwijderen, zodat opnieuw een normale doorvaartbreedte beschikbaar is. Deze werken zullen uitgevoerd worden in het weekend van 10-11 en van 17-18 november. Tijdens deze werken is er een volledige stremming voor de scheepvaart.

 

Obstakels bij brug 2.

leaderboard